11 Temmuz Dünya Nüfus Günü ve Yarım Yüzyılda İki katına Çıkan Dünya Nüfusu

Milattan sonra 1000 yılında dünya nüfusu sadece 400 milyondu. Bu sayı 1804'te 1 milyara, 1960'a kadar ise 3 milyara ulaştı. Bugün dünyada 7,6 milyardan fazla insan yaşıyor.

Sadece yarım yüzyılda dünya nüfusu iki katına çıktı ve bu durum gittikçe büyüyen zorlukları beraberinde getirdi. Dünya Nüfus Günü, mevcut nüfus artış hızımızın sürdürülemez olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve halihazırda var olan sosyal, çevresel ve lojistik sorunlara çözüm bulunmazsa işlerin kötüye gideceğini vurguluyor.

Nüfus artışı doğal kaynaklara olan ihtiyacı arttırıyor

Nüfus artışına bağlı olarak kaynaklar hızla tükeniyor ve bazı türlerin yok oluşuyla beraber biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge ciddi oranda bozuluyor. Küresel iklim değişikliği her ne kadar doğal olsa da insan faaliyetleriyle oldukça iniltili olduğu biliniyor. Daha fazla insan; petrol, gaz, kömür ve diğer yakıtlar için daha fazla talep ve atmosfere yayılan daha çok karbondioksit anlamına geliyor

Ayrıca araştırmalara göre dengeli ve yeterli beslenme için dünyada nüfus başına 1950 yılında 2,3 dekar tarım arazisinin düşmesi gerekirken bu değer 1998 yılında 1,2 dekara geriledi. Bu durum özellikle kırsalda kişi başına düşen toprak ve ürün miktarının azalmasına, buna bağlı olarak da göçlerin oluşmasına sebep oluyor. Bir yandan da kentlerde işsizlik artışı, konut ve enerji gereksinimi, çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

Bu konuda ülkelerin kendi nüfus politikaları olsa da küresel anlamda izlenecek yolun belirlenmesi gerekiyor. Ülkelerin her birinin farklı ekonomik, kültürel, sosyal değer ve tutumları nüfus üzerinde farklı etki gösteriyor. Nüfus artışının kültürel ve özellikle de siyasi güç olduğunu düşünenlerin, doğal kaynak kullanımının da aynı oranda artacağını ve artan nüfusa yeterli gelmeyeceğini bilmeleri gerekiyor.

Dünya nüfusu 2075'te azalışa geçecek

Optimum Nüfus Vakfı (Optimum Population Trust – OPT), BM tarafından saptanan bazı rakamları sunuyor. Buna göre, dünya nüfusu şimdiki hızında artmaya devam ederse, 2300 yılında 134 trilyona ulaşacak. Telaffuz edilen rakamın büyüklüğüne karşı, BM, dünya nüfusunun 2200 yılında 10 milyarda dengeye ulaşacağını tahmin ediyor.[1]BM’nin tahminlerine göre, dünya nüfusu kabaca bugünkünden %50 daha fazla artacak ve 2075 yılında azalışa geçecek.

Fakat ekonomik ve kalkınma düzeni değişmedikçe, nüfus artışı ciddi anlamda düşürülse, geniş bir nüfus planlaması yapılsa bile ne çevrenin ne de insanların durumu ve yaşama koşulunda bir değişim olmayacak. En önemli ve uzun vadeli çözüm, kaynaklar üzerindeki üretim, dağıtım ve tüketimdeki, birikimlere dair var olan durumu ortaya koyup, yürütmedeki eşitsizlikleri “adil dağılım” ile dengelemek. Asıl çare kolay, geçici ve etkisi daha az olan doğum kontrol haplarının dağıtımı değil, sosyal adaletin sağlanması.

Kaynakça:

-https://gaiadergi.com/surdurulebilir-hayatin-uc-problemi-nufus-enerji-kirlilik/

-http://www.cevreciyiz.com/makale-detay/675/nufus-artisi-bir-tehlikedir -

"Nüfus Artışı Bir Tehlikedir Fakat Bu Zenginlerin Aç Gözlülüğü Yanında Devede Kulaktır " George Monbiot , The Guardian (29 Ocak 2008)

 -http://webders.net/470/surdurulebilirlik.html

-http://www.irfanerdogan.com/modernlsm/33nufus.htm

-https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/some-interesting-facts-about-world-population-day/articleshow/59507241.cms

Görsel Kaynağı: http://www.vinylinfo.org/news/population-growth-sustainability-and-our-future

 

 

 

 

 

[1] "Nüfus Artışı Bir Tehlikedir Fakat Bu Zenginlerin Aç Gözlülüğü Yanında Devede Kulaktır " George Monbiot, The Guardian (29 Ocak 2008)

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as