1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi

Projenin en önemli kısmı olan 4,6 kilometrelik 1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacaktır.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Malkara ve Çanakkale arasında toplam 88 kilometre uzunluğunda olup Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir. Projenin en önemli kısmı olan 4,6 kilometrelik 1915 Çanakkale Köprüsü 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacaktır. Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek Projeyi Daelim, Limak, SK Engineering&Construction ve Yapı Merkezi şirketleri üstleniyor.

Proje kapsamında başta Ekvator Prensipleri, IFC Performans Standartları ve  Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Politikası olmak üzere uluslararası standartlara uyumlu olarak bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreci yürütülmektedir. ÇSED Raporu Mart 2018’de nihai haline gelmiştir. Bu çalışmayla Proje’nin olumlu ve olumsuz çevresel ve sosyal etkileri belirlenmiş, olumlu etkileri arttıracak, olumsuz etkileri ise yok edecek ya da en aza indirecek uygulamalar belirlenmiştir. Bu uygulamalardan bazıları aşağıda listelenmiştir:

  • Proje kapsamında etkilenecek her bir ağaç için 5 ağaç güzergaha en yakın bölgelere kazandırılacaktır.
  • Güzergah boyunca, kara ve denizde jeofizik ve jeoteknik çalışmalar gerçekleştirilmekte ve yeraltında bulunabilecek riskler (patlamamış mayın, arkeolojik buluntular vb.) önceden tespit edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
  • Çanakkale Boğazı’nda yapılan gürültülü deniz çalışmaları süresince uzmanlar deniz memelilerini gözlemleyecek ve inşaat yöntemleri canlılara zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.
  • Proje güzergahı boyunca detaylı bir gürültü izleme ve modelleme çalışması gerçekleştirilerek gürültü sınırlarının aşılması muhtemel yerlerde peyzaj, gürültü bariyeri, asfalt tipi değişikliği gibi önlemlerle gürültü seviyeleri sınırların altında tutulacaktır.
  • Proje yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinin sosyo-ekonomik yapılarını iyileştirmek amacıyla bir Toplum Düzeyinde Destek Programı çalışması gerçekleştirilecek ve bölge halkına eğitim, danışmanlık ve ekipman desteği sağlanarak şartlarının iyileştirmesi sağlanacaktır.
  • Projenin tüm aşamalarında şeffaf bir iletişim politikası izlenecek, bölge halkı ve tüm paydaşlar inşaat ve işletme çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilecek ve soru görüş ve şikayetlerini yönetmek amacıyla oluşturulan Şikayet Mekanizması yürütülecektir.

 

Projeyle ilgili soru görüş ve şikayetlerinizi www.1915canakkale.com internet adresimizdeki görüş formu, info@1915canakkale.com e-posta adresi ya da 0850 281 4488 nolu Proje Bilgi Hattı aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as