21. yüzyılın en önemli meselesi: Su

Tüm ekosistemin temel yapı taşı olan su; 21.yy’da en önemli meselemiz olmaya aday olacak gibi görünüyor. Kuraklık, yanlış su yönetimi, iklim değişikliği, artan nüfus gibi sebeplerle su kaynakları hızla tükeniyor ve kirleniyor; su ihtiyacı günden güne artıyor.

Su, temel tüketiminin yanı sıra tarım, sanayi ve enerji üretimi gibi pek çok farklı alanda kullanılıyor. Bu nedenle tükenen su kaynakları, üzerine daha çok düşünmemiz ve konuşmamız gereken bir konu haline geliyor. Suyun önemi giderek artarken, suyu korumak ve konuya dair çözümler üretmek için dünyanın her yerinde toplantılar, etkinlikler, eylemler, konferanslar düzenleniyor.

Dünya Su Haftası Konferansı

Su üzerine tartışılan konferanslardan biri Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (Stockholm International Water Institute -SIWI) tarafından düzenlenen Dünya Su Haftası Konferansı (World Water Week Conference- WWW). Her yıl bilim, sivil toplum, iş dünyası ve politika yapıcıları bir araya getiren konferans bu yıl 26-31 Ağustos tarihlerinde Stockholm’de gerçekleşti. Etkinlik 1991 yılından bu yana su konusu üzerine ortak endişeler taşıyan kişileri bağlantı kurmak, birbirinden öğrenmek ve küresel su güvenliğini sağlamak için ortak bir gündem geliştirmek adına bir araya getiriyor. Her yıl farklı bir temanın ele alındığı konferansın bu yılki teması “su, ekosistemler ve insani gelişim” idi.

 

Beş gün boyunca belirlenen tema kapsamında düzenlenen oturum ve tartışmaların yanı sıra su yönetiminde kadınların rolü, toplum bilinci yaratma ve yurttaş bilim projeleri, altyapı geliştirme ve yatırım politikaları ve baraj yapımı endüstrisinin iklim değişikliği bağlamında pozisyonu gibi konular da konuşuldu.

 

Var olan su kaynağının yüzde 70’i tarım sektöründe kullanılıyor

 

İnsani gelişme ve su arasında doğrudan bir bağlantı var. Söz konusu bu bağlantı tarımsal üretimi sürdürmek ve asgari sağlık standardına ulaşmak için suya erişimin bir zorunluluk olduğu kırsal topluluklar için daha görünür oluyor. Dünyanın kırsal yoksullarının çoğu, içinde yaşadıkları ekosistemlere inanılmaz derecede bağlı yaşıyor. Yaklaşık 2,5 milyar insan, doğrudan dünya çapında bir geçim kaynağı olan çiftçiliğe bağımlı olarak tüm dünyaya yiyecek sağlamak için çalışıyor.

 

Hızla yok olan su kaynağının yüzde 70'i tarım faaliyetlerinde kullanılıyor. Tarım nedeniyle suyun aşırı kullanımı ve yetersiz su yönetimi, yeraltı su kaynaklarının tükenmesi ve su kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bu durum ekosistemin zarar görmesine yol açıyor ve etkileri, Dünya şimdiye kadar görülmemiş bir sıcaklık dalgası ve kuraklık durumundan geçerken görülebiliyor. Dünyadaki çiftçiler tatlı su kaynakları için mücadele ediyor. Dünyanın su dengesi değişiyor.

 

 

Su yönetimi ve riskleri

 

Su yönetimi söz konusu olduğunda ise gelişmekte olan ülkelerin kırsal alanlarında çiftçilerin karar alma yetkisinin olmaması, özellikle kadınlar için bir sorun olmaya devam ediyor. İklim değişiklikleri dünyanın birçok bölgesinde kadınların göz korkutucu görevlerine yenilerini ekliyor. Araştırma ve kalkınma projeleri, kadınların güçlenmesinin, su kaynaklarını ve ekosistemlerini korumak için kadınları daha etkin konuma getirebileceğini gösteriyor.

 

Su kaynaklı riskler yalnızca tarımla sınırlı değil, madencilik ve enerji sektöründe de hissediliyor. Bu yaz Fransa'daki olağandışı ısı dalgaları, dört nükleer santrali, ılık nehirlerden gelen soğutma suyunu çekemediği için geçici olarak kapanmaya zorladı.[1]İsveç, Almanya ve Finlandiya'daki nükleer santral operasyonları aynı sebepten dolayı kısıtlandı.

 

Küresel içecek şirketleri de su riskleriyle karşı karşıya. Örneğin; Kaliforniya ve Michigan'daki su şişeleme operasyonları olan Nestle, su mevcudiyetiyle ilgili endişeler nedeniyle kamusal muhalefetle karşı karşıya kaldı. Benzer endişeler nedeniyle Hindistan'da tüketici boykotlarıyla karşılaşan Coca-Cola ve PepsiCo’yu da bu örneklere dahil edebiliriz.

 

 

BM Raporuna göre 2030’da küresel su talebinin %40’ı karşılanamayacak

 

 

Tarım, enerji ve madencilikten eğlence sektörüne kadar dünyadaki her iş alanı suya dayanıyor. Nüfus artışı, su kirliliği ve daha sıcak, daha değişken hava olayları dünyanın tatlı su kaynaklarına zarar verirken, şirketler ve yatırımcılar artık kritik su sorununu göz ardı edemiyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre, şirketler, yatırımcılar ve hükümetler su yönetimi konusunda adım atmadıkça ve yönetim çabalarını hızlandırmadıkça, 2030’da küresel su talebinin %40’ı karşılanamayacak gibi görünüyor.[2]

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedef'lerinden biri, 2030 yılına kadar ekosistemleri koruyan sürdürülebilir ve esnek tarımsal üretim uygulamalarını güvence altına almak. Ancak, bu görev pek kolay değil. 17 Küresel kalkınma hedefinin zemininde yer almasından öte su, ekosistemde tüm yaşamın bağlı olduğu temel kaynak. Su kaynakları iyi yönetilmediği ve sorumsuzca tahrip edildiği takdirde, marjinal gruplardan yatırımcılara kadar herkesi etkilemeye devam edecek.

 

Kaynaklar:

https://www.internationalrivers.org/blogs/734/reflections-on-world-water-week-2018-water-ecosystems-and-human-development

https://www.ifad.org/web/latest/story/asset/40756829

https://www.forbes.com/sites/mindylubber/2018/08/29/investors-increasingly-engaged-on-world-water-issues/#5d9f4e5d316a

 

[1]https://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-nuclear-reactors-shut-down-edf-europe-heat-wave-a8477776.html

[2]https://www.voanews.com/a/un-report-world-faces-40-percent-water-shortfall-by-2030/2690205.html

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as