5. Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı’nı gerçekleştirdik

Garanti BBVA olarak beşincisini düzenlediğimiz Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı’nda bir kez daha iş dünyasının önemli isimlerini ağırladık

Etkinliğin açılış konuşmasını Genel Müdür Yardımcımız Ebru Dildar Edin yaptı. Proje yönetiminde çevresel ve sosyal risklerin yönetiminin önemini vurgulayan Edin, uluslararası fonların sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilmesiyle ilgili trendlerin üzerinde durdu ve yabancı yatırımcıların bu konularda başarılı stratejiler yürüten şirketlere ilgi gösterdiğini belirtti. Edin, bu yıl Birleşmiş Milletler'in Sorumlu Bankacılık Prensipleri yayınlandığını dile getirerek "Dünya genelinde 28 bankanın bir araya gelerek oluşturduğu Prensipler’in hazırlanma aşamasında biz de yer aldık. Oradaki gözlemlerimizi, Prensipler’in etkilerini ve beklentileri de üyesi olduğumuz platformlarda ve çalışma gruplarında herkesle paylaştık. Bankalar olarak bu değişime ayak uyduracak farklı ürünlerle ve finansman mekanizmalarıyla kaynaklarımızı sürdürülebilir alanlara aktarıyoruz. Bunun için en güzel örnekler yeşil krediler ve sosyal bonolar" şeklinde konuştu.

Edin ayrıca, özellikle son yıllarda önemi artan, bu sene Dünya Ekonomik Forumu’nda da atıfta bulunulan dijital risklerin bankacılık ve finans sektörünün önemli sorunlarından biri olmasına konuşmasında yer verdi. Borsa İstanbul’un yaşadığı sistem arızası ve Avrupa’daki siber saldırıları hatırlatan Edin, dijital risklerin proje finansmanında en önemli kriterlerden biri haline getirilmesi gerektiğini; denetleyici ve düzenleyici kurumlar tarafından, tıpkı finansal performans raporları gibi, yeni teknolojilerin sebep olabileceği benzer sorunlara, çevresel ve sosyal etkilere yer verilen kapsamlı raporların talep edilmesinin bankacılık ve finans sektöründeki dönüşüme katkı sağlayacağını belirtti. Bu konuya ayrıca N2Growth’tan Doğan Mersin, “Dijitalleşmenin getirdiği risklerin altyapı ve enerji sektörü üzerindeki etkileri” başlıklı konuşmasında değindi. Çalıştay programı çerçevesinde “Finansal olmayan konuların raporlanmaya ilişkin trendleri” öğleden sonra söz alan, KPMG’nin Kıdemli Müdürü Charbel Moussa tarafından incelendi. Sürdürülebilirlik Yöneticimiz Derya Özet Yalgı ise konuşmasında “Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin reel sektör açısından etkileri”ne odaklandı. Akfen Yenilenebilir Enerji’den Özgür Uzunoğlu “Türkiye’de yenilikçi çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamaları ile yeşil finansman alternatiflerine ilişkin vaka analizi”ni gerçekleştirdi. Çalıştayımız, Allianz’dan Dr. Ceyhun Eren’in “Sigortacılık sektöründe sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi uygulamalar ve risk algısı” üzerine konuşmasıyla sona erdi.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as