Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurulu ÇSY Faktörleri İncelediği Raporlar Yayınladı

Avrupa Komisyonu, Sürdürülebilir Finans için Eylem Planı’nda Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurulu’na iki konuyu kapsayan görevler atamıştı. Bunlardan biri, Kurul tarafından yayınlanan beyanlara yönelik final kılavuzda; çevresel, sosyal ve yönetimsel boyutları da ele almaktı. Diğeriyse sürdürülebilirlik kapsamında kredi derecelendirme pazarında halihazırda bulunan uygulamaların değerlendirilmesiydi.

Buna uygun olarak, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurulu, Temmuz ayında teknik öneri raporunu ve final kılavuzunu yayınladı. Final kılavuzda, kredi derecelendirme kuruluşlarının beyanları arasındaki metodolojik tutarlılık ve niteliğin iyileştirmesi yönünde tavsiyeler bulunuyor. Ayrıca, kredi derecelendirme süreçlerinde sürdürülebilirliğin tanımlanmasında şeffaflığın arttırılmasına yönelik tavsiyeler de Kılavuz’a dahil edilen konular arasında. . Böylelikle, derecelendirmeden yararlanan kurum ve kişiler, hangi çevresel, sosyal ve yönetimsel konuların değerlendirmeleri etkilediği konusunda bilgi sahibi olacaklar.

Teknik raporsa, kredi derecelendirme piyasasında halihazırda olan sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik geliştirildi. Rapor; kredi derecelendirme kuruluşları tarafından hangi faktörlerin çevresel, sosyal ve yönetimsel (ÇŞY) olarak kabul edildiği inceleniyor. Halihazırda olan uygulamaların sürdürülebilirlik açısından incelenmesininse kredi derecelendirme kurumlarının amacının dışında olduğu belirtildi. Rapor, Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına uygulanan regülasyonların sürdürülebilirlik özelinde değiştirilerek her derecelendirme sürecinde zorunlu kılınmasını tavsiye etmiyor. Bunun yerine, sürdürülebilirlik değerlendirmelerine olan talebi karşılayacak ürün ve hizmetleri koruyan regülasyonların yeterli hale getirilmesi konusunda Avrupa Komisyonunu değerlendirme yapmaya çağırıyor.

Raporlara göre, kredi derecelendirme kuruluşları değerlendirmelerinde ÇSY faktörleri göz önünde bulunduruyor. Bununla beraber, bu faktörlerin ne kadar dahil edildiği, farklı kuruluşların uyguladığı farklı metodolojilere ve varlık sınıfına göre değişiklik gösteriyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as