Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı’nda yer aldık

3-14 Aralık tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı’na (COP24) katıldık. Türkiye’nin sürdürülebilir bankacılıktaki lideri olarak, iki hafta süren etkinlikte, farklı ürün ve çözümlerimizle bugüne kadar sürdürülebilirlik alanında fark yaratan yenilikçi uygulamalarımızı, dünyanın dört bir yanından gelen ülke temsilcileriyle paylaştık.

3-14 Aralık tarihleri arasında Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı (COP24), 190 ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda aktif rol oynayan sivil toplum kuruluşları, iklim bilimciler ile çeşitli kurum ve kuruluşların da yer aldığı konferans kapsamında iki hafta süre ile gerçekleşen toplantılarda Paris İklim Antlaşması'nın hayata geçirilmesi gereken ilkelerinin karara bağlanması hedeflendi. Konferans’ta ortaya konulan tabloya göre Paris İklim Antlaşması altında alınan taahhütlerin yerine getirilmesi için gerekli finansmanın sağlanması öncellikli konuların başında geldi.

Konferans süresince gerçekleşen oturumlarda ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla öncü uygulamalarımızdan ve Türkiye’de finans sektörünün konuya katkılarından bahsettik. Gelişmekte olan ülkelerdeki ilk sosyal bono ihracı, Yeşil Mortgage ve Türkiye’nin ilk yeşil kredisi gibi ürün ve çözümlerimizle, müşterilerimize sürdürülebilirlik alanında pek çok fark yaratan ve yenilikçi uygulamamızla, 24. Taraflar Konferansı’nda Türkiye’yi temsilen söz alan kurumlar arasında yer aldık.

Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Yöneticisi ve aynı zamanda Dünya Bankası ve IMF’nin ortak girişimi olan CPLC (Carbon Pricing Leadership Coalition) Yönlendirme Komitesi üyesi olan, TÜSİAD ve UN Global Compact Türkiye gibi platformlarda sürdürülebilir bankacılık ve finans alanlarındaki çalışma grubu başkanlıklarını üstlenen Derya Özet Yalgı, 24. Taraflar Konferansı süresince gerçekleştirilen yan etkinlikler kapsamında Türkiye’yi temsilen 3 ayrı panele katıldı. 10 Aralık’ta TÜSİAD’ın iklim değişikliği ile mücadelede finans sektörüne ilişkin değerlendirmelerini aktarmak üzere “Major Economies Business Forum on Energy Security and Climate Change” (BizMEF) etkinliğinde, 11 Aralık'ta ise TÜSİAD’ın finansman modelleri ve teşviklere ilişkin önerilerinden bahsetmek üzere düzenlenen panelde yer aldı. Yalgı, 11 Aralık’ta gerçekleştirilen “İklim Değişikliğiyle Mücadelede Sürdürülebilir Finans” başlıklı TÜSİAD etkinliğinde Ernst & Young'dan Richard Betts, TSKB'den Erhan Çalışkan, Arçelik'ten Fatih Memiş’in katılımıyla gerçekleştirilen oturumun moderatörlüğünü üstlendi. Oturumda Paris İklim Antlaşması’nın uygulamasına ve düşük karbon ekonomisine geçişin hızlandırılmasına yönelik finansman konusundaki öneriler konuşuldu. 13 Aralık’ta Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği ve bizlere ek olarak İş Bankası, Şekerbank ve TSKB'den konusunda uzman katılımcıların da yer aldığı oturumda ise Yalgı, bankamızın sürdürülebilir finansman modelleri konusundaki öncü uygulamalarından bahsetti.

Sürdürülebilirlik konusunda ‘ilk’lere imza atan banka

 Bugüne kadar pek çok başarılı ürünle sürdürülebilirlik konusuna öncülük ederek bu yıl birçok ilke imza attık. 26 Kasım’da Paris’te lansmanı yapılan Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan kurucu üyeler arasında yer alan Türkiye’den tek banka olduk. Sürdürülebilirlik konusunda bu yıl imza attığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de Zorlu Enerji ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşması oldu. Yeşil Kredi yapısında, vade süresi boyunca Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik performansını iyileştirmesini faiz indirimiyle teşvik ediyoruz. Zorlu Enerji belirlenen kriterler doğrultusunda performansını artırdığı takdirde, Garanti BBVA olarak, kredi faizinde indirim uygulayacağız. Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiğimiz, dünyada da çok yeni duyulmaya ve gelişmeye başlayan Yeşil Kredi ürünümüz ile ilgili bu anlaşmanın imza tarihinde, dünya genelinde toplam 28,4 Milyar Euro hacme ulaşan 41 yeşil kredi anlaşması içinde bu yapıya benzer olan yalnızca dört anlaşma bulunmaktaydı.

Gelişmekte olan piyasaların ilk sosyal bono ihracından sonra, Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi’siyle de sürdürülebilir finansman konusunda sektöründe yine öncü bir rol üstlenmenin yanı sıra, Türkiye’nin ilk Yeşil Proje Finansmanı’na ilişkin kredi anlaşması içinde de yer aldık. Dört yerli ve iki yabancı banka ile Akfen Yenilenebilir Enerji arasında imzalanan Türkiye’nin ilk Yeşil Proje Finansmanı’na ilişkin kredi anlaşmasında Garanti BBVA olarak, kredi temsilcisi ve yeşil kredi ajanı olarak yer aldık.

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as