Büyük Menderes’teki Kirlilik Sorununa Çözüm: Temiz Üretim

Proje kapsamında, sektöre yönelik Temiz Üretim eğitim çalışmaları yapılıyor ve  tekstil üreticilerinin iyileştirme amaçlı projelerine teknik ve finansal destek sağlanıyor. Harekete destek veren Garanti BBVA , üreticilerin dönüşüm projelerini, bu programa özel indirimli faiz oranıyla destekliyor. Banka sağlayacağı faiz indirimini herhangi bir uluslararası kalkınma bankası fonu kullanmadan kendi kaynaklarıyla gerçekleştiriyor.

Büyük Menderes’teki kirlilik uzun yıllardır gündeme geliyor [1]. Yakın zamanda meydana gelen toplu balık ölümleriyle endişe verici bu tablo tekrar kamuoyuyla paylaşıldı [2]. WWF – Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’nın bu kirliliğe yönelik çözüm önerilerinin başında tekstil sektöründe temiz üretim geliyor. Bu konuda atılan ilk adım da 3 Mayıs 2018 tarihinde Denizli’de tanıtım toplantısı yapılan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması” hareketi projesi oldu.  Bu proje ile bölgedeki tekstil üreticileri, küresel tekstil markaları, finans kuruluşları ve yerel paydaşları Büyük Menderes için bir araya geliyor. Proje kapsamında, sektöre yönelik Temiz Üretim eğitim çalışmaları yapılıyor ve  tekstil üreticilerinin iyileştirme amaçlı projelerine teknik ve finansal destek sağlanıyor. Harekete destek veren Garanti BBVA , üreticilerin dönüşüm projelerini, bu programa özel indirimli faiz oranıyla destekliyor. Banka sağlayacağı faiz indirimini herhangi bir uluslararası kalkınma bankası fonu kullanmadan kendi kaynaklarıyla gerçekleştiriyor. Sürdürülebilir üretim kriterlerini satın alma süreçlerine dahil eden küresel tekstil markaları da Temiz Üretim’in destekçileri arasında. Üreticilerinin küresel piyasalarda rekabet gücünü korumaları için temiz üretim yatırımının önemine vurgu yaparak, hareketin yaygınlaşmasına destek verenler arasında Boyner Grup, H&M ve Inditex markaları da bulunuyor. Toplantıya ayrıca bölgede Temiz Üretim dönüşümünün öncüleri olan Akürün, Altınbaşak, Aslıteks, Ata Tekstil, Doksan Tekstil, Ekpen Tekstil ve Gamateks firmaları da katıldı.

Neden Denizli? Neden Tekstil Sektörü?

 Proje’nin Denizli’de yapılan lansman toplantısında konuşma yapan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, tekstil sektörünün su sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna şu sözlerle dikkat çekti:  “Büyük Menderes Havzası’nın 3.5 milyar dolarlık sanayi ihracatının yaklaşık %50’si tekstilden sağlanmaktadır. Türkiye’nin en büyük 500 firmasından 10’u havza sanayinin merkezi olan Denizli’de bulunmaktadır. Havza ihracatının % 80’ini sağlayan il, Türkiye’de ihracat sıralamasında 8. sırada. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörü de su sorunları ile karşı karşıyadır.”
Temiz Üretim’in yaygınlaşmasının Denizli ve Türkiye için elzem olduğuna değinen Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Tekstil sektörü, boyama ve apre işlemlerinde yüksek miktarda su kullanımı nedeniyle özellikle hassas konumdadır. Birçok uluslararası alıcı için tedarik zincirinde kaynak verimliliği öncelikli hâle gelmiştir. Bu hususlar göz önüne alındığında, Denizli’nin küresel rekabet gücünün korunması için Temiz Üretimin yaygınlaşmasının elzem olduğunu düşünüyoruz.”

Türkiye’ye örnek olacak model sayesinde ‘12 milyon Euro’luk yatırımla, yıllık 10 milyon Euro’luk tasarruf’ sağlanacak
 

Akdoğan’dan sözü devralan WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise, Denizli’de atılan adımla diğer sektörlere, havzalara ve dünyaya örnek olacak büyük bir dönüşümü hedeflediklerini vurguladı. Pasinli ayrıca, bu projeyle Türkiye’ye örnek olacak bir modeli ortaya koymayı hedeflediklerine dikkat çekti:  “Hedefimiz tekstil sektöründe Temiz Üretim’e geçişe aracılık ederken aynı zamanda Türkiye’ye örnek olacak bir modelin ortaya konması, ancak bunu yaparken de ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve sektörel rekabetin korunması.  Uluslararası öneme sahip Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası gibi sulak alanlarımızın korunması da ancak bu şekilde sağlanabilir. Toplam 12 milyon Euro’ya varacak yatırımla yıllık, %20’ye varan su, enerji ve kimyasal tasarrufu sağlamak mümkün; bunun maddi karşılığı ise 10 milyon Euro. Yapılacak yatırımların 1-3 yıl gibi bir sürede geri kazanılması öngörülüyor.”
 

Peki nedir temiz üretim?

Temiz üretim,üretimde daha az su ve kimyasal kullanılması, enerji verimliliği ve oluşan katı atık ve atık su miktarının azaltılması gibi unsurları içermesine ek olarak ekonomik faydalar da sağlayan her firma için farklı unsurlar içeren çeşitli uygulamalardır.

Temiz Üretim uygulamalarının tekstil firmalarına kazanımları:

  • Kaynak kullanımında verimlilik,
  • Üretim ve atık yönetimi maliyetlerinde azalma,
  • Çevresel yasa, yönetmelik ve ilgili ulusal stratejilerle uyum,
  • Uluslararası markaların ilgili beklentilerinin karşılanması,
  • Marka değerlerinin arttırılması,
  • Ulusal ve uluslararası finans kuruluşların ilgili finans olanaklarından yararlanabilme,
  • Endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçlerine uyum olarak özetlenebilir.

 

[1]http://www.radikal.com.tr/aydin-haber/buyuk-menderes-nehrindeki-kirlilik-iddialari-1456031/

[2]https://www.wwf.org.tr/?7740/buyuk-menderesteki-toplu-balik-olumleri

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as