CDP 2018 Dünya Su Raporu’nu yayımlandı

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP), 2013 yılından bu yana düzenli olarak yayımladığı Dünya Su Raporu’nda (Global Water Report) tüm dünyada büyümeye devam eden su riskleri karşısında özel sektör oyuncularının aldığı önlemler, su yönetimi performansları ve konu üzerine geliştirdikleri stratejiler değerlendiriliyor. CDP’nin 2018 dönemini kapsayan yeni raporu, iş dünyasının su yönetimi konusunda aldığı önlemlerin henüz yeterli seviyede olmadığına işaret ediyor.

Rapor kapsamında 2015-2018 yılları arasında düzenli olarak CDP tarafından değerlendirilmeye alınan 296 şirkette su ile ilgili risklerin her sene arttığı belirtiliyor. Buna göre, 2015’te %70 olan su riski oranı, 2018’de %75 olarak kaydedildi. Ayrıca 2018 yılında, su ile ilgili sebeplerden dolayı rapor kapsamındaki şirketler 38,5 milyar ABD doları finansal kayba uğradı.

2018’de şirketlerin su tüketimini azaltmaya yönelik paylaştığı hedefler iki katına çıksa da su tüketimi artan şirketlerin sayısı %50 oranında arttı. Su tüketimindeki artışın en çok gıda, tarım, imalat ve madencilik sektörlerinde gerçekleştiği gözlemleniyor. Özellikle tarım sektörü için iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artması daha fazla sulama ihtiyacı doğurduğu belirtiliyor.

Yüksek ekonomik etkisi olan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin %77’sinin su ile ilgili maddi riskler ile karşı karşıya olduğu görülüyor. %93’ü bu sorunları yönetim kurulu düzeyinde izlemeye alıyor ancak sadece %31’inde üst düzey rollere sahip yöneticiler su ile ilgili sorunların çözüm süreçlerine dahil oluyor.

Garanti Bankası olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu çerçevede gerek sürdürülebilirlik performansımızı şeffaf bir şekilde paylaşmak gerekse Türkiye’de iş dünyasının sürdürülebilirlik konusunda harekete geçirilmesi adına CDP’nin önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. 2009 yılından beri CDP İklim Değişikliği, 2015 yılından bu yana da CDP Su programları kapsamında etkilerimizi raporluyoruz. Aynı zamanda, CDP Türkiye’nin ana destekçisiyiz.

Sağladığımız finansal destek ile su risklerinin karşısında aktif bir oyuncu olarak yer almayı hedefliyoruz. Su risklerine yönelik projeler 2017 proje finansmanı portföyümüzün %55,2’sini oluşturdu. Çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesi amacıyla bu projelere Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli’ni (ÇSEDM) uyguluyoruz ve değerlendirmeler sonucunda geliştirilen eylem planları sayesinde çevresel ve sosyal etkilerin azaltılmasını sağlıyoruz.

Su tüketiminin oldukça yoğun olduğu tekstil sektöründe temiz üretimi teşvik etmek adına Büyük Menderes Projesi’nde yer alıyoruz. Tekstil üreticilerin iyileştirme projelerine, herhangi bir uluslararası kalkınma bankası fonu kullanmadan kendi kaynaklarımızla özel faiz indirimi sağlıyoruz. Proje ile toplamda 12 milyon Euro değerindeki yatırım ile yıllık %20’ye varan su, enerji ve kimyasal tasarrufu sağlamak mümkün olacak. Bu yatırımın karşılığında yıllık 10 milyon Euro tasarruf sağlanacak.

Sağladığımız kredilerin yanı sıra kendi su tüketimimizi azaltma odaklı çalışmalarımızla etkilerimizi sınırlandırıyoruz. Binalarımızda düşük su tüketimi gerçekleştiren armatürleri tercih ediyoruz. Genel Müdürlük binamızın çatısında yağmur sularını biriktiriyoruz ve bahçe sulamasında değerlendiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Temiz Su ve Sıhhi Koşullar ve Sudaki Yaşam’a katkı sağlıyoruz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as