Çevresel Sosyal ve Yönetimsel (ÇSY) Alanların Raporlamasında Küresel Hizalama Çalışmaları Başladı

Çevresel, sosyal ve yönetimsel (ÇSY) alanların yönetimine iş dünyası tarafından verilen önem her geçen yıl artıyor. Yatırımcı ilişkileri uzmanlarından üst düzey yöneticilere kadar pek çok iş insanı bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yeşil tahviller, krediler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) tahvilleri ve sürdürülebilirlik ile ilişkili çeşitli borç seçeneklerine gösterilen ilgi artan düzeyde seyrediyor. Bankalar ve borç veren diğer kurumlar, borçlanan kurumlara uyguladıkları faiz oranlarını sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek yüksek performans gösteren kurumlara daha düşük faiz oranları sundukları ürünler geliştiriyorlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündeminin geçerli olduğu son tarih yalnızca 11 yıl uzaktayken ve hedeflere ulaşmak için uzun bir yol olduğu aşikarken, bu yöndeki çaba ve eylemlerin hızlandırılması önem teşkil ediyor. Uluslararası kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının şirketleri anlamlı ve takip edilebilir taahhütlerde bulunmaya çağırması, şirketlerin veri sağlamaları ve senaryo analizleri yapmaları konusunda hem yatırımcı dünyasında hem de toplumda artan bir talep olduğunu gösteriyor.

Yatırım tercihlerini ÇSY alanları temel alarak yapmayı amaçlayan yatırımcılar şirketlerin konu üzerine verilerini açıklamalarını bekliyor. Ancak çeşitlenen ÇSY raporlama yöntemleri ve sağlanan verilerin nerede ve nasıl kullanıldığı sorusu bu talebi karşılamaya çalışan şirketler için bir problem teşkil edebiliyor. Aynı zamanda, farklı ölçütler kullanan raporlama yöntemleri ile hazırlanan raporlar, yatırımcılar için şirketlerin performansları ve hedefleri arasında karşılaştırma yapmayı zorlaştırıyor. ÇSY performansı üzerine puanlama yapan kurumların şirketlerin etkilerini farklı şekillerde nicelleştirmesi ve metodolojileri arasındaki farklılıklar, yatırımcıların bu metodolojileri anlamlandırması önünde engel olabiliyor. Bu duruma bir çözüm getirmek üzere Corporate Reporting Dialogue, Better Alignment Project'in başladığını duyurdu. Better Alignment Project; şirketlerin, sermaye piyasalarının ve toplumun bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak küresel, etkili ve tutarlı bir raporlama aracı geliştirmeyi amaçlıyor.

Better Alignment Project ile Çevresel Raporlama Platformu (CDP), İklim Bilgilendirme Standartları Kurulu’nun (Climate Disclosure Standards Board), Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (Global Reporting Initiative – GRI) sunduğu ÇSY alanları üzerine raporlama çerçeveleri ile Uluslararası Entegre Raporlama Kurulu’nun (International Integrated Reporting Council – IIRC) ve Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu’nun (Sustainability Accounting Standards Board - SASB) maddi ve gayrimaddi varlıklara yönelik entegre raporlama çerçeveleri haritalandırılarak hizalanacak. Şirketlerin etkin ve tutarlı raporlama yapmalarına yardımcı olmak amacıyla başlatılan projenin iki sene sürmesi planlanıyor. Better Alignment Project’in ilk olarak iklim değişikliği ile ilişkili finansal risklerin ölçülmesinde kullanılan raporlama standardı İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nu (Taskforce on Climate Related Financial Disclosure - TCFD) model alarak diğer hedeflere uygun yöntemler geliştirilmesi bekleniyor. Sürecin ilk çıktılarının 2019 yılının üçüncü çeyreğinde açıklanması hedefleniyor. Çalışmanın kapsamında, küresel konsültasyonlar ve bölgesel yuvarlak masa toplantıları düzenlenerek ilgili tüm paydaşların sürece katkı vermesi amaçlandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu gibi küresel çerçeveler, konu üzerindeki karışıklıkların giderilmesi ve mutabakata varılması konusunda umut verici olarak görülüyor. Küresel sürdürülebilirlik raporlama standartlarının hizalanmasının önemini görmek ve bu konuda fırsatları yakalamak, sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasının daha iyi katkı vermesine yardımcı olacak. Geliştirilecek yeni araçların, şirketlerin operasyonlarda ve değer zincirleri boyunca risk ve fırsatların nerede olduğunu keşfetmelerine destek vermesi bekleniyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as