Çevresel ve sosyal etki ölçümü için Cambridge Etki Çerçevesi

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde ilerlemek sürdürülebilir finans sektörü için temel amaçlardan biri haline geldi.

Söz konusu ilerleyişin ölçülmesi hem kurumsal hem de perakende yatırımları seviyesinde henüz tam olarak sağlanamıyor. Bu süreçte adım atan taraflardan biri Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderlik Enstitüsü (Cambridge Institute for Sustainability Leadership – CISL) tarafından oluşturulan Yatırım Liderleri Grubu (Investment Leaders Group – ILG) oldu.

Sorumlu yatırım çalışmalarını geliştirmek isteyen emeklilik fonu yöneticileri, sigorta kuruluşları ve varlık yöneticileri topluluğundan oluşan Yatırım Liderleri Grubu, yatırımcıların SKH doğrultusunda ilerlerken kullanabilecekleri altı parçadan oluşan 2019 raporunu yayımladı. Gönüllü bir oluşum olarak başlatılan ve Sürdürülebilirlik Liderlik Enstitüsü ile birlikte Cambridge Üniversitesi akademisyenlerinin de desteğini alan grup, ekonomik, sosyal ve çevresel fayda üreten bir yatırım ağı olmayı hedefliyor.

Yayımlanan kitapçık, şirketlerin gün geçtikçe artan olumsuz çevresel etkilerini düşürme, kaynak verimliliğini artırma ve iklim değişikliği konusundaki risklerini azaltma istekleri çerçevesinde yatırımcılara ölçülebilir bir etki yönetimi fırsatı sağlıyor. Yatırım dünyası için getirilen yeni yaklaşımla gelişimin nasıl elde edildiğinin ölçülmesi ve performans değerlendirmeleri yapılırken de SKH’nin bir ölçüm mekanizması olması hedefleniyor. Kitapçıkta Bilim Temelli Hedef Girişimi’ne (Science Based Targets Initiative) de yer veriliyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ortaklığıyla hayata geçirilen girişim, şirketlerin sera gazı salımlarını “bilim temelli” bir çerçevede yönetebilmeleri için standardize edilmiş çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Şirketlerin benimseyeceği salım azaltımı hedeflerin bilim temelli oluşu da Paris Anlaşması ile uyumlu olarak belirlenen, gezegenin ortalama sıcaklığında maksimum 2 derecelik artış uygulamalarıyla ne kadar uyumlu olduklarıyla belirleniyor.

Pek çok yatırım danışmanı, hissedar, yatırım yöneticisi ve bireysel yatırımcı gibi paydaş, bu şekilde yapılan anlamlı sosyal ve çevresel veri ölçümlerinin yatırım endüstrisini dönüştürülebilecek nitelikte olduğunu savunuyor. Yapılan tüm yatırımların günlük hayatta bir etkisi olduğu, bununla birlikte yeni iş alanları yaratmak ya da doğal kaynakların kullanımı gibi etkilerin pek çoğunun yatırımcılar için belirsiz kaldığı belirtiliyor. Çerçeve, yatırımcıların kısıtlı bilgi erişimi olduğu bu gibi durumları aşarak yatırımlarının SKH ile ne kadar uyumlu olduğunu anlamalarına olanak sağlıyor.

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as