COP23’ten Önemli Başarılar

İklim değişikliği üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı’nın 23.’sü (COP23) başarı ile tamamlandı.

Bu yıl ki konferansın Başkanlığı yürüten Fiji'nin Büyük Koalisyon anlayışı daha büyük bir amaç için küresel topluluklar tarafından sahiplenildi. Bonn'da, ülkeler, bölgeler, şehirler, sivil toplum, özel sektör ve halkın iklim değişikliğine destek verdiği açıkça görülüyordu.

COP23 kapsamında hedeflenen Paris Antlaşması'nın uygulama yönergelerini geliştirilmesi ve 2018 Talanoa Diyaloğu'nda daha iddialı bir eylem hazırlığı yapılması konuları başarı ile tamamlandı.

COP23’ün önemli çıktıları:

2018 Talanoa Diyaloğu: Kapsamlı müzakerelerin ardından Fiji COP23 Başkanlığı, ülkelere ve devlet dışı aktörlere 2020 öncesi hareketi de dahil olmak üzere Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar (NDCs) kapsamında başarma azmini bir an önce artıracak hikayeler paylaşabilecekleri ve iyi uygulamalar sergileyebilecekleri kapsayıcı ve katılımcı süreci duyurdu. Bu en nihayetinde Paris Antlaşması’nın küresel ısıyı 1,5 °C derecede tutma hedefi için ülkelerin kolektif olarak daha yakın hareket etmesine olanak sağlayacak.

Uygulama Yönergeleri: Bir yandan önemli çalışmalar yapılmaya devam edilirken, COP23’te daha net ve kapsamlı olan Paris Antlaşması için hazırlanan ve anlaşmayı operasyonel hale getirecek uygulama yönergelerine dair anlamlı ilerlemeler kaydedildi. Bu, hükümetlerin ekonomilerini planlamasına yardım etmek ve düşük karbon ekonomisinin kalıcı olması için yatırımcılara ve işletmelere güven vermek adına önemli. Ülkelerin, gelecek sene Polonya’da yapılacak olan COP24’te uygulama yönergelerine son şeklini vermesi bekleniyor. 

Okyanus Yolu Ortaklığı Tanıtımı: Fiji COP23 Başkanlığı, iklim değişikliği ve okyanuslar arasındaki ilişkiyi işaret eden iklim müzakereleri süreçlerini teşvik etmek amacıyla Okyanus Yolu Ortaklığı’nın tanıtımını yaptı. Büyük Koalisyon’ un iyi niyetleri kapsamında, bu ortaklık aynı zamanda iklim önlemleri ve sağlıklı okyanuslar arasında daha güçlü bir bağlantı yaratmak için hükümetlerin tüm kademeleri, var olan okyanus ittifakları ve koalisyonları, sivil toplum ve özel sektör arasında koordineli bir çaba yaratmak adına yapılan hali hazırdaki çalışmaları konsolide edecek.  Ortaklığın eş başkanlığını, Temmuz ayında BM Okyanus Konferansı'nın açılışına öncülük ettikten sonra yeniden bir araya gelen Fiji ve İsveç yürütecek.

InsuRelience Küresel Ortaklığı Tanıtımı: Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), dünya çapında milyonlarca savunmasız kişiye düşük maliyetli sigorta ve diğer finansal korunmaları sunmak adına geliştirilen İklim ve Afet Risk Finansmanı ve Sigorta Çözümleri için InsuResilience Küresel Ortaklığı'nı başlatmak üzere 110 milyon Avro (125 milyon Dolar) katkıda bulundu. Bakanlıktan (BMZ) sağlanan katkıyı, Temmuz’da Birleşik Krallık Hükümeti tarafından yapılan 30 milyon sterlinlik (39 milyon ABD Doları) taahhüt izledi.

Fiji Risk Transferi için Takas Odası Tanıtımı: Bu yeni online kaynak, savunmasız ülkelerin düşük maliyetli sigorta ve iklim değişikliğinden kaynaklanan risklere daha hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan kendilerine özgü şartlara uygun çözümler hakkında en kullanışlı bilgilere ulaşmasına yardımcı olacak.

Toplumsal Cinsiyet Eylem Planının Sonuçlandırılması: Ülkeler, kadınların tüm UNFCCC süreçlerine katılımını artırmayı amaçlayan ilk Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı'nı tamamladı. Aynı zamanda, cinsiyete duyarlı iklim politikasının hükümetin her kademesinde geliştirilmesi ve etkili bir şekilde uygulanması için farkındalık ve destek sağlamayı amaçlıyor.

Yerel Toplulukların ve Yerli Halkların Platformunun Sonuçlandırılması: Bu platform, iklim müzakerelerinde yerli halka daha fazla ses verecek doğrudan ve kapsayıcı araçlar sağlayacak. Ayrıca yerli halka emisyon azalımı, iklim değişikliğine adapte olma ve direnç kazanma hakkındaki geleneksel bilgilerini ve iyi uygulamalarını paylaşma imkanı verecek.

Tarımda Tarihi Atılım: Ülkeler tarımda tarihi bir anlaşmaya vardılar. Bu anlaşma hem emisyon azaltmaları hem de iklim değişikliği etkilerine direnç kazanmaları için ülkelere sektördeki adaptasyon ve hafifletme adına yeni stratejiler geliştirmeleri ve uygulamalarına yardımcı olacak.

Adaptasyon Fonu: Adaptasyon Fonu, bu yılki fonlama hedefini 13 milyon ABD doları aşarak toplam 93,3 milyon ABD dolarıyla tamamladı. Adaptasyon Fonu, gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara, iklim değişikliği etkilerine karşı direnç kazanmalarına yardımcı olacak projeler için değerli bir kaynak sağlıyor. Projeler, başvuruları şeffaf bir süreçle inceleyen Adaptasyon Fonu Kurulu’na fon sağlamak için başvurabilir. Ülkeler, Adaptasyon Fonu'nun Paris Antlaşması’na hizmet etmesini sağlamak için bir sonraki önemli adımını attı.

Amerika'nın Vaadi: Kaliforniya Valisi Jerry Brown ve New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in yönettiği alt ulusal liderler delegasyonu, Amerika’nın eyaletlerinin, şehirlerinin, işletmelerinin ve sivil toplumun ABD’de Paris Antlaşması kapsamında emisyon azalımını korumak için devam eden çalışmalarını anlatan bir rapor sundu.

Bon-Fiji Taahhüdü: Yerel ve bölgesel liderler, küresel kalkınmada kritik bir değişimi ortaya koymaya işaret eden vaatlerini içeren Bonn-Fiji Yerel ve Bölgesel Liderlerin Paris Anlaşmasını Tüm Kademelerde Sunacakları Taahhüdü ’nü resmi olarak kabul etmek için bir araya geldi. Bonn-Fiji Taahhüdü, iklim eylemi için kolektif başarıları artırma vaadini vurguluyor.

NCD Bölgesel Merkezi’nin Tanıtımı: NDC (Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar) Ortaklığı, Pasifik’te NDC uygulamalarını desteklemek için yeni bölgesel bir merkez kuruyor. Küresel ısınmayı azaltacak bölgesel çözümler geliştirilecek ve Pasifik adasının iklim değişikliğine adaptasyonu için yapılan çalışmaları iyileştirecek olan Merkez Fiji’nin başkenti Suva’da yer alacak.

Savunmasızlar için Sağlık Girişimi: Dünya Sağlık Örgütü, UNFCCC ve Fiji COP23 Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdikleri gelişmekte olan Küçük Ada Devletleri’nde yaşayan insanları iklim değişikliğinden kaynaklanan sağlık etkilerinden koruma amaçlı geliştirilen yeni girişimin tanımını yaptı. Girişimin 2030 hedefi, gelişmekte olan Küçük Ada Devletleri’ndeki iklim ve sağlık için uluslararası düzeyde finansal desteğin üç katına çıkarılmasını içeriyor.

Hükümetler ve Devlet Dışı Aktörler arasındaki İlk Açık Diyalog: Fiji COP23 Başkanlığı, resmi iklim müzakereleri kapsamında yapılan hükümetler ve devlet dışı aktörler (sivil toplum, belediyeler ve işletmeler dahil) arasındaki ilk Açık Diyalog oturumunu yönetti. Tartışmalar iki önemli konu etrafında ele alındı. İlki devlet dışı aktörlerin Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar’ını (NDCs) daha azimli bir şekilde tasarlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri konusunda ülkelere nasıl yardım edeceğiydi. İkincisi NPS’lerin iklim müzakereleri süreçlerine nasıl daha iyi entegre edilebileceğiydi. Diyaloğun başarısı, ileriki dönemlerdeki COP toplantılarında benzer tartışmaların devam edeceği konusunda büyük bir heyecan olduğunu gösterdi.

Kayıp ve Hasarlar Üzerine Uzman Diyaloğu: Bu diyalog, küçük ada devletlerinin savunmasızlığı hakkında fakındalılığı artırmak için önemli bir alan sağlıyor. Ayrıca iklim değişikliği mağdurlarına uzmanlık, teknoloji ve destek sağlamak için seçenekler sunacak.

Kaynak: https://cop23.com.fj/key-achievements-cop23/
Resim: 
AFP

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as