Covid Sonrası Düşünme: Yeşil Bir İyileşme

Nisan ayı sonunda IMF dünyayı Covid-19 sonrası “yeşil iyileşme” yapmaya çağırdı. Bu iyileşmenin ana kısmının iklim değişikliğiyle mücadeleyi kapsaması bekleniyor. Düşük karbonlu ekonomiye geçişin önümüzdeki on yıl boyunca, sadece enerji sektöründe yıllık 2.3 trilyon ABD doları yatırımı gerektireceği tahmin ediliyor.

Ekonomiler ise bu tür yatırımları yalnızca yeşil bonolar gibi yenilikçi finans ürünleri ile gerçekleştirebilirler. Ayrıca, hükümetlerin de sera gazlarının azaltılması ve deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklıklar ya da şiddetli hava olayları gibi yeni fiziksel koşullara adapte olunmasındaki yatırımları desteklemek için mali önlemleri çevre ile uyumlu hale getirmesini gerektiriyor.

Virüsün yarattığı tahribat, önlem ve azaltmanın öneminin ve savunmasızlığımızın sadece bir hatırlatıcısı. Ayrıca bu tahribat, küresel sıcaklığın artışını 1.5 santigrat derecede tutmayı hedefleyen Paris Antlaşması’nın amaçlarını karşılamada başarısız olursak, dünyanın karşılaşacağı ekonomik şokun ölçüsü hakkında somut kanıtlar sunmakta. Geçen ay Nature Communications’da yayınlanan önemli bir çalışma, iklim konusunda eylemsiz kalmanın zararını hesaplayarak  eğer düşük karbon ekonomisine geçmezsek ve sera gazlarının emisyonlarını azaltmazsak, 2100 yılına kadar 150 trilyon ABD doları ile 792 trilyon ABD doları arasında bir fatura bekleyebileceğimizi söyledi. Bu şok, ekonomik olarak korona virüsten bile daha feci olacaktır. İyi haber şu ki, iklim değişikliğindeki eylemsizlikle kıyaslandığında, sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlanması, küresel ekonominin 616 trilyon ABD dolarına kadar büyümesine yardımcı olacak değerde bir fayda sağlayabilir.

Finansal Sürdürülebilir Büyüme’nin uygulanmasına ilişkin Eylem Planı hakkında Avrupa Komisyonu’nun danışma organı olan Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Finans Üst Düzey Uzman Grubu (TEG), AB’nin Covid-19 salgınından kurtulma planlarına yol gösterecek önerilerini de açıkladı. Uzmanlar, açıklamalarında “ileriki çevresel ve sosyal krizlere karşı daha fazla esneklik sağlamak için, esnek, sürdürülebilir ve adil bir iyileşmenin uygulamada nasıl olacağının detayları konusunda hükümetlerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizmekte. Covid-19’un ardından piyasalardaki dengelenmenin, ancak salgının temel sebepleri olan sorunları çözmek için ekonomiyi yeni bir aşamaya geçirirse “iyileşme” olarak görüleceği açıktır. Salgının bio çeşitliliğin kaybı ve  yıkımı sebebiyle meydana geldiğini ve uluslararası koordinasyon ve liderlik eksikliğinden dolayı çok hızlı yayıldığını unutmayalım. Güçlü sosyal koruma ve yeterli kamu yatırımları ve bu krize cevap verecek kuralların ve uygulamaların eksikliğinden, sonunda salgın dünyayı ekonomik bir felakete sürükledi. Dünyanın artık çevresel esneklik oluşturmak ve sürdürülebilir finansman yoluyla ekonomileri sürdürülebilir modellere geçirebilmek için entegre edilmiş bir modele ihtiyacı var. Ancak, eğer ekonomiler eski reflekslerle çevresel ve sosyal güvenlik mekanizmaları olmayan fosil yakıtlarda ve yıkıcı endüstrilerdeki yatırımlara dayanan istihdam ve ekonomik büyüme amacıyla işlerine geri dönerlerse, sonuç yalnızca eşit olmayan ve daha fazla felakete yol açan sosyal olarak zarar veren uygulamalar olacaktır.

Aşağıdaki Dünya Ekonomik Formu’ndan gelen tablo (Küresel Risk Raporu 2020) iklim değişikliğindeki tüm farklı başarısızlık risklerini göstermekte. Finansal sektör, kontrol edilebilir riskte ve yüksek getirili yatırım ortamına teşvik eden yenilikçi finansal araçlar ve iyi yapılandırılmış koruma mekanizmaları ile Covid-19 sonrası ekonomik çevreyi bilinçlendirmek için önemli bir rol oynayacak. Sosyal ve ekonomik sözleşmelerimizi ve uzun vadeli düşünme bilinciyle tüm yönetim planlarını gözden geçirmenin eşiğindeyken, finansal sektörün sürdürülebilir yatırımcılar ve sürdürülebilir projeler arasında arabulucu olması için bolca fırsat var. Bu yüzden de yatırımcılar artık sosyal ve yeşil bonolarla ve diğer yeşil finansal araçlarla hiç olmadığı kadar çok ilgilenmelidirler. Bu nedenle de 2021 muhtemelen yenilikçi yeşil finansın en hızlı büyüdüğü yıl olacaktır.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as