Dijitalleşmeye yatırım ile sürdürülebilirlik uygulamalarına katkı sağlıyoruz

Çağın olanaklarını en iyi şekilde kullanabilmek ve herkese sunmak adına dijital dönüşüme ayak uydurmak büyük önem taşıyor. Değişen müşteri beklentilerini yakından izleyerek doğru hizmeti zamanında sunabilmeyi zorunlu kılan bir ortamda dijitalleşmeye yapılacak yatırımlar, rekabet gücünün korunabilmesi için artık olmazsa olmaz şeklinde kabul görüyor.

Garanti Bankası olarak iş modellerinin merkezine dijitalleşmeyi koyarak eşsiz bir müşteri deneyimine ve operasyonel verimliliğe katkı sağlıyoruz. Dijitalleşmeyi tüm kanallarında etkin bir şekilde kullanarak bankacılık sektörüne öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, şubelerde dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla 2017 yılında başlattığımız projeyi 2018 yılında tamamladık. Proje ile hayata geçirdiğimiz yeni hizmet modeli ile satış ve kredi verme süreçlerinde verimlilikte artış, azalan bekleme süreleriyle müşteri memnuniyetine katkı ve çalışan yetkinliklerinin geliştirilmesini sağladık. Ayrıca, müşteri gizliliğini koruma, kesintisiz servis sağlama ve dolandırıcılığı önlemeye yönelik yatırımlarımızı sürdürdük. Dijital kanallara artan yatırımımız sonucu 2018 yılında müşteri bilgilerinin gizliliğiyle ilgili veri sızıntısı yaşanmadı.

Dijitalleşmenin oluşturduğu finansal risk ve fırsatları, sürdürülebilirlik açısından ortaya çıkardığı risk ve fırsatlarla entegre bir şekilde yönetiyoruz. İklim değişikliği kaynaklı sorunlara karşı dijitalleşmenin getirdiği fırsatlarla kaynak tüketimimizi azaltmayı ve verimliliğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, iklim değişikliğinin fiziksel etkilerinden olan ortalama sıcaklık artışına bağlı olarak operasyonel maliyetlerimizin 1,4 milyon TL seviyesinde artabileceğini belirledik ve önlemler almaya başladık.

Garanti Bankası olarak dijitalleşmeye odaklı çalışmalarımızla öncelikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 9: Sanayi, İnovasyon ve Altyapı’ya aktif bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimizin dijital kanallardan ürün ve hizmetlerimize erişmesini destekleyen uygulamalarımızla verimlilik artışının yanı sıra çevresel etkilerimizi azaltıyoruz. İş yapış şeklini dijital ortamlara taşıyarak kağıtsız bankacılığa geçiş adına önemli adımlar attık. Kredilerimiz, 2018 itibarıyla %85 oranında kağıtsız ve imzasız olarak onay sürecinden geçiyorlar.

Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme hedefimizle uyumlu olarak dijital ürün ve hizmetlerini bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Müşterilerin çevresel ve sosyal risklerini geliştirdiğimiz teknolojilerle takip edilmesine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, engelli bireylere yönelik hayat kolaylaştıran dijital çözümlerle finansal hizmetlere erişilebilirliği desteklemeye devam ediyoruz. Böylece, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 10: Eşitsizliklerin Azaltılması’na da katkıda bulunuyoruz.

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as