Genişleyen yeşil ve yenilenebilir yatırım portföyümüz ile iklim değişikliği ile mücadeleye destek oluyoruz

Garanti Bankası olarak, 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda iklim değişikliği ile mücadele etmek için attığımız adımları sunduk. Hem sürdürülebilir kredi portföyümüzü genişlettik hem de yeşil ve yenilenebilir yatırımları destekleyen yenilikçi projelere ayırdığımız finansmanı arttırdık.

Etkinlikte, Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticisi Derya Özet Yalgı, bankanın iklim değişikliği ile mücadele çabalarını anlattı ve bankanın; ortakları ile çok sayıda yenilikçi adımı yürürlüğe koyduğunu, finansman çözümlerini çeşitlendirdiğini ifade etti. Bu örnekler arasında enerji verimi yüksek Yeşil Mortgage Kredisi; elektrikli ve hibrit otomobiller için finansman sağlamayı hedefleyen Çevreci Taşıt Kredisi; faiz ile komisyon oranlarını sürdürülebilirlik performansına bağlayan yeşil krediler ve kaynak verimliliği ile küçük ölçekli yenilenebilir enerji uygulamaları için verilen krediler bulunuyor. Ayrıca Garanti’de sürdürülebilirlik endeksini temel alan Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu bulunuyor.

Yalgı, bankanın faaliyetlerinin çevreye faydaları hakkında da bilgi verdi. Dijital dönüşüm yatırımlarının, işlem yapmak için şubeye gitme ihtiyacından doğan sera gazı emisyonlarının önlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti ve müşterilerin Garanti’nin ağaçlandırma projesine katılmasının Türkiye’de 2,8 milyon ağacın ekilmesini sağladığını belirtti.

Bugüne kadar Garanti olarak yenilenebilir enerji finansmanı için 5,1 milyar ABD doları ayırdık. 2014’ten beri bankanın proje finansman portföyümüze eklediğimiz tüm enerji üretimi projeleri yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşuyor. Bununla ilgili olarak Derya Özet Yalgı, “Pazarın yüzde 28,1’i ile rüzgâr enerjisi projelerine finansman sağlamakta lider konumundayız. Garanti tarafından finanse edilen güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji santral projeleri; Türkiye'deki mevcut ortalama şebeke emisyon faktörüne göre 2018’de 5,4 milyon ton CO2 salımını engelledi.” dedi.

Borç Finansmanı

2017 yılında, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İTMK) Programının bir parçası olarak, Dünya Bankası grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ile 5 yıl vadeli 150 milyon ABD doları değerinde sözleşme imzaladık. Bu tahvil; Garanti olarak program kapsamında ihraç edilen ilk tahvilimiz olmasa da ilk yeşil tahvilimiz olma özelliğini taşıyor ve IFC’nin Türkiye'de yaptığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet yatırımı oldu. Bu fonlama, Garanti olarak IFC ile Türk lirasında çalıştığımız ilk sefer oldu ve büyük oranda yüksek enerji verimliliğine sahip binalar için 'Yeşil Mortgage’ olarak bilinen çevre dostu kredileri finanse etmek için kullanılıyor.

Ek olarak, Ağustos 2017'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon Euro (313 milyon Türk lirası) tutarında bir Yeşil Mortgage anlaşması yaptık. 2018 yıl sonuna bu tutar içinden toplam 100 milyon Türk Lirası değerinde kredi kullanıldı. Yeşil Mortgage fonları, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler piyasasında sağladığımız finansmanın yüzde 46'sını oluşturuyor.

Garanti Leasing, EBRD ile Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’nın (TurSEFF) üçüncü aşamasının bir parçası olarak 50 milyon Euro değerinde bir kredi anlaşması imzaladı. Garanti olarak, bu finansmanı kaynak verimliliğini ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için tahsis edeceğiz. Ayrıca bu anlaşma, leasing kurumlarının programa dahil edildiği ilk sefer oldu.

Yeşil Ürünler

Garanti olarak, müşteriler için geniş bir yelpazede kredi ürünleri sunuyoruz. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  1. Yeşil Mortgage: 2017 yılında çevre dostu binaları teşvik etmek amacıyla pazara tanıtıldığından beri, Yeşil Mortgage ürünü aracılığıyla sağladığımız finansman, 2018 yılının sonunda 368 milyon Türk lirasına ulaşmış bulunuyor.
  2. Hibrit Araçlar: Mayıs 2017'de, enerji verimliliği yüksek, çevre dostu hibrit ve elektrikli otomobillerin finanse edilmesini hedefleyen Çevreci Taşıt Kredisini tanıttık. Verilen toplam kredi miktarı 2018 yılı sonunda 4,8 milyon Türk l irasına ulaşmış bulunuyor. Bu alanda uluslararası taahhütler ve gelişmeleri göz önüne aldığımızda, bu alanda önemli bir potansiyel olduğuna inanıyoruz.
  3. Yeşil Krediler: BBVA Grubu, müşterilerini sürdürülebilir iş modellerini benimsemeye teşvik etmek amacıyla yeşil kredilerin yapılandırılmasında bir dünya lideri konumuna geldi. Garanti olarak, 2018 yılında Zorlu Enerji ile 10 milyon ABD doları değerinde bir Yeşil Kredi Anlaşmasını imzalayarak BBVA Grubun konu üzerine bağlılığını yansıttık. Bu anlaşma, Türkiye’de ilk ve dünyada beşinci yeşil kredi anlaşması olma özelliği taşıyor. Yeşil kredilerin faiz oranı, krediyi alan kuruluşun sürdürülebilirlik performansı ile bağlantılı olacak şekilde yapılandırılıyor. Yılın devamında Türkiye'nin ilk Yeşil Proje Finansman Kredisi, Akfen Yenilenebilir Enerji ve dört yerli, iki yabancı banka arasında imzalandı. Bu anlaşmada Garanti Bankası olarak “kredi temsilcisi” ve “yeşil kredi temsilcisi” olarak görev yaptık. Projeye yeşil proje finansmanı kredisi olarak toplam 260 milyon ABD doları kredi tahsis edilirken, toplam yatırım bedeli 350 milyon ABD doları olarak belirlendi. Anlaşmaya göre kredinin maliyeti Akfen’in yıllık sürdürülebilirlik performansına bağlı olarak değişecek.

Yeşil Krediler, enerji verimliliğindeki gelişmeler, şirketin sürdürülebilirlik performansı veya Yeşil Kredi Prensiplerine uyumluluk gibi belirli göstergelere bağlanabilir. Dahil olduğumuz iki yeşil kredi projesi de bu üç farklı değerlendirme kriterini içeriyor. Garanti Bankası olarak, tecrübelerimizin sektör ve müşteriler için örnek teşkil etmesini, böylece yeşil kredilerin daha yaygın hale gelmesini umuyoruz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as