Global Compact Türkiye “Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi” güncellendi

Geniş bir paydaş ekosistemine etki eden bankalar, finansal kaynakların dağılımı konusunda oldukça önemli rol oynuyor. Finansmanda çevre, sosyal adalet ve insan hakları konularını temel alarak yenilenebilir enerji, kadının güçlenmesi, dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi alanlara odaklamaları, bankaların sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında belirleyici bir konuma taşıyor.

Garanti BBVA olarak sorumlu bankacılık ve sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasına öncülük etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 2019 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin oluşturulması sürecine Türkiye’den katılan tek banka olduk. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik ve sorumlu bankacılık adına gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, çarpan etkisi yüksek iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz.

Üyeleri arasında bulunduğumuz UN Global Compact ve Türkiye’den 6 diğer banka ile 2017 yılında kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirmesini ve ilgili politikalara entegre edilmesini öngören Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzaladık. Böylece, Global Compact Türkiye’nin finansman kuruluşlarının kredilendirme politikalarına sürdürülebilirlik ölçütlerini yerleştirerek sürdürülebilirlik olgusunu geniş kesimlere ulaştırma hedefine de destek sağladık.

Türkiye’de finans sektöründeki mevcut uygulamaları daha ileri bir noktaya taşımak ve tüm oyuncuları sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmek adına teşvik eden Bildirge, Aralık 2018 itibarıyla güncellendi. Bu çerçevede, Bildirge’de bankaların çevresel ve sosyal etkisini değerlendirecekleri yatırım tutarı limiti 50 milyon ABD dolarından 20 milyon ABD dolarına indirildi. Ayrıca, imzacı bankalar görev tanımında çevresel ve sosyal unsurların olduğu en az bir personel istihdam edeceklerini taahhüt ettiler.

Bildirge’ye yeni imza atacak bankalar ise asgari yatırım tutarı limitini ilk sene 50 milyon ABD doları olarak belirleyebilecek. Bir senenin tamamlanmasından itibaren asgari yatırım limiti her imzacı banka için 20 milyon ABD doları olarak uygulanacak ve imzacı bankada yetkin personel istihdam edilmesi şartı aranacak.

Bankamızın Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu Başkanı Ebru Dildar Edin konuya ilişkin: “2017 yılında Türkiye’nin önde gelen 7 bankası bu Bildirge’ye imza attı. Yalnızca finansman sağlayan bir iş ortağı değil, toplumun ve çevrenin çıkarlarını savunacak kurumsal bir vatandaş olarak hareket edeceğimizi beyan ettik. Aktif büyüklük olarak Türk bankacılık sektörünün %45’ini temsil eden bu grubun sürdürülebilir finans anlamında bu Bildirge sayesinde referans noktasını belirlediğini düşünüyorum.

İlk imzaları attığımızda verdiğimiz sözlerden biri de her sene çıtayı yükseltmekti. Bu kapsamda Bildirge’de, 2018 yılında yaptığımız güncellemelerden biri yüksek çevresel ve sosyal standartları uygulayacağımız yatırım tutarını 50 milyon ABD dolarından 20 milyon ABD dolarına çekmek oldu. Bu Bildirge’ye imza atarak öncülük eden 7 bankanın çok daha fazla müşterisini bu standartlarla tanıştırması demek. Bir diğer güncelleme de her imzacının bu konularla ilgili bir personel istihdam etme zorunluluğu. Bu yolla yeni imzacılarımızın, süreci daha hızlı içselleştirmesini hedefliyoruz” dedi.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as