İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü Durum Raporu Yayınlandı

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) 2019 Durum Raporu, TCFD’nin 2016-2018 yılları arasındaki tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleşen kurum beyanlarına genel bir bakış sunuyor. Bunun yanı sıra, raporun içerisinde; iklimle ilgili mevcut finansal beyanların kullanılabilirliği, stratejik dayanaklıklarına eğim ve senaryo analizleri aracılığıyla tarafların karşılaştığı zorluklar da yer alıyor.

Durum Raporu’na baktığımızda TCFD standartlarını benimseyen kurumların sayısının istikrarlı biçimde arttığını görüyoruz. Günümüzde 785 şirket, TCFD’ye destek verdiğini belirtiyor. Bu sayı içinde 34 trilyon Amerikan Doları değerinde varlığı yöneten 340 yatırımcı, şirketlere TCFD’nin yöntem ve içeriğine uygun raporlama yapmasını tavsiye ederken, 36 merkez bankası veya denetleyici kurum TCFD raporlamasını teşvik ediyor. Aynı zamanda raporun ilk yayınlandığı 2018 yılına göre %50 artış gösteriyor.

Yapay zeka kullanılarak yapılan bir inceleme, 2016 – 2018 yılları arasında 142 ülkeden 1100 büyük şirketin raporlarını incelediğinde, TCFD tarafından tavsiye edilen iklim ile ilgili beyanların şirket başına 2.8’den 3.6’ya çıkarak %29 arttığını ortaya çıkardı.

TCFD’nin şirketlerin verilen tavsiyeleri uygulamaya geçirme çalışmalarını değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği ankete göre 198 katılımcının %91’i “tamamen” ya da “kısmen” TCFD tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeyi planladığını ifade ediyor. %67’si 3 yıl içerisinde tavsiyelerin entegrasyonunu tamamlamayı hedefliyor. %76’lık bir oran ise iklim ile ilgili finansal beyanları şimdiden karar verme süreçlerine entegre ettiklerini ifade ediyor. Bu artış önemli görülmekle beraber, Paris Anlaşması’nın hedeflediği 1.5°C hedefini sağlamak için daha fazla şirketin, hızlıca aksiyon alması gerekiyor.

Şirketlerin finansal beyanları gerçekleştirme konusundaki kararlılığı artsa da bu süreçte karşılaşılan zorluklar varlığını sürdürüyor. Şirketler senaryo analizi varsayımları üzerine beyanda zorlandıklarını ve burada kullanılan ölçüt ve hedeflerin standartlaştırılması gerektiğini belirtiyorlar. Rapora göre, TCFD’nin atmayı hedeflediği bir sonraki adımlardan biri, şirketlerin senaryo analizi yapabilmesi için bu sürece dair bir kılavuz tasarlamak olacak. Yatırımcılar ise daha iyi karar verebilmek için iklim değişikliğinin şirketlere potansiyel etkileri konusunda daha çok bilgiye ihtiyaç duyduklarını ifade ediyorlar. İklim değişikliği üzerine kurdukları stratejinin dayanıklılığını ise şirketlerin %60’ının beyan etmemesi, önemli bir boşluk olarak ortaya çıkıyor.

TCFD’ye destek veren 374’ü finansal ve 297’si finansal olmayan şirketlerden oluşan 785 şirketin piyasa değeri yaklaşık olarak 9,3 trilyon ABD dolarını buluyor. Bu sürece katılan finansal şirketler, yaklaşık 118 trilyon ABD dolarlık varlığı yönetiyor.

2009’da Londra’da gerçekleşen G20 zirvesinden sonra kurulan Finansal İstikrar Kurulu'nun (Financial Stability Board - FSB) oluşturduğu TCFD iklime duyarlı sermaye sahipleri için önemli bir buluşma noktası haline geldi. Bir sonraki durum raporu, Eylül 2020’de yayınlanacak. TCFD tavsiyelerine destek vermek isteyen şirketler ve diğer kurumlar, bu formu doldurarak ilk adımı atabilir.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as