İş Sürdürülebilirliği 2.0: Piyasa Dönüşümü

Sürdürülebilirlik günümüz iş dünyasında ana akım haline gelmekte ve artık piyasaların işleyişi sürdürülebilirlik stratejisini şirketlere zorunlu kılıyor. Ancak, kısa süre önce Stanford Sosyal İnovasyon Dergisi’nde yayınlanan “İş Sürdürülebilirliğinin Bir Sonraki Aşaması” makalesinde Andrew Hoffman; iş sürdürülebilirliğinin halihazırdaki uygulamasıyla çözmeyi hedeflediği meselelerin altında yatan sorunları çözemeyeceğini söylüyor. Hoffman, Michigan Üniversitesinde Sürdürülebilir İşletme Profesörü ve aynı zamanda Erb Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. İş sürdürülebilirliği alanındaki büyük değişikliklerin genel geçer kurallar haline gelebilmesi için piyasayı dönüştürmesi gerekiyor. Erb Enstitüsü bu duruma “piyasa dönüşümü’’ adını veriyor ve bu da iş sürdürülebilirliğinin bir sonraki aşaması olarak tanımlanıyor.

Erb Enstitüsü “kurumsal entegrasyon” olarak adlandırdığı sürdürülebilirliğin bir önceki aşamasının, iş dünyasında halihazırda yapılan işlere sürdürülebilirliğin entegre edilmesiyle gerçekleştirildiğini belirtiyor. Ancak ikinci aşama olan piyasa dönüşümü bundan daha büyük bir değişim içeriyor ve piyasayı daha sürdürülebilir kılmak için köklü dönüşümlerin gerektiğini belirtiyor. 

Şirketler bu köklü değişimleri yapmak için yeterli donanıma sahip. Hoffman, “Piyasa dünyadaki en güçlü kurumdur ve şirketler piyasanın içindeki en güçlü mevcudiyetlerdir” diyor. “Piyasa ulusal sınırları aşar ve birçok ulus-devletinkinden daha fazla kaynağa sahiptir.”

Örneğin, iklim değişikliğiyle mücadele için şirketler, çevresel ayakizlerini azaltmaktan daha fazlasını yapmak zorunda. Hoffman'ın ifade ettiği gibi, “Piyasalar karbon nötr hatta sonunda karbon negatif haline gelmeli. Bunu nasıl yapacağımızı henüz bilmiyoruz, ancak bunun sadece bir şirket veya bir ürün tarafından başarılamayacağını biliyoruz. Bu tüm piyasada, ortak bir değişiklik gerektiriyor.”

Stratejiler ve Sistemler

Bu geniş çaplı değişim, şirketlerin stratejilerinin de kapsayan daha geniş sistemlerin sürdürülebilirliğini de kapsayacak şekilde şekillendirmesini gerektirecek. Şirketlerin operasyonlara, ortaklıklara, devlet katılımına ve şeffaflığa yaklaşımlarını değiştirmeleri gerekecek.

Örneğin operasyonlarda, şirketler, malzeme ve enerjinin nasıl geri kazanılabileceği veya yeniden kullanılabileceğinin yanında ürünlerin yaşam döngüsünün sonlanmamasına ve  dairesel modellere çevrilmesi üzerine çalışabilir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümet, rakipler ile yeni ortaklıklar da kazanımlara alan açabilir. Hoffman, MyEnergi Lifestyle projesi için Ford'un Infineon, SunPower, Whirlpool ve Eaton gibi şirketlerle iş birliğini örnek veriyor. Program, hibrit elektrikli araçların, güneş enerjisi sistemlerinin, enerji verimli cihazların ve ev tasarımlarının hepsinin, bir insanın karbon ayak izini nasıl azaltabildiği üzerine çalışıyor. 

Şeffaflık da bir anahtar. Hoffman, Nestlé'yi örnek olarak veriyor: Nestlé, Tayland'daki balık tedarik zincirlerinde işçilerin zorla ve kötü koşullarda çalıştırıldığını tespit etti. Konu hakkındaki rapor halka açıldı ve tedarikçiler için yeni yükümlülükler getirdi ve bu tedarik zincirine bağlı diğer şirketleri de harekete geçirmeye teşvik etti. 

Her zamankinden farklı bir iş dünyası

Piyasa dönüşümü aynı zamanda işletme modeline de yeni bir yaklaşım getiriyor. Kurumsal amaç, tüketim, işletme başarısı model ve metriklerinin yeniden tanımlanması gerekiyor. Kurumsal amaçtaki değişiklikler fayda şirketleri (B Corp) gibi kârdan fazlasını amaç ve yönetişimlerine dahil eden yenilikçi şirketlerin oluşmasını sağlıyor.

Şirketler tüketim alışkanlıklarını da şekillendiriyor. Bunun bir örneği olarak Patagonia, insanları Ortak Noktalar İnisiyatifi (Common Threads Initiative) ile Patagonia ürünlerinin yenisini satın almadan önce yine Patagonia marka ikinci el ürünleri satın almaya teşvik ediyor. İş modellerine bakıldığında, pozitif organizasyon araştırmaları ve takdir edici sorgulama gibi yeni modeller davranışa dair standart kavrayışların ötesine geçiyor. Bu yeni modeller, insanları çalışmalarını çevrelerindeki dünyayı iyileştirmeye motive ediyor.

Kamu duyarlılığı sürdürülebilirlik çabaları lehine değişiyor. Çoğu şirket, iklim değişikliğinin uzun vadeli öneminin farkında ve harekete geçmeye hazırlanıyor.

 

Kaynak: https://erb.umich.edu/2018/03/16/business-sustainability-2-0-market-transformation-adapted-from-the-next-phase-of-business-sustainability-by-andy-hoffman/

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as