Öz tüketimimiz için ilk güneş enerjisi yatırımını gerçekleştirdik

Türkiye’de sürdürülebilir bankacılığın lideri olarak 2018 yılında farklı illerdeki hizmet noktalarımızda üç adet çatı tipi güneş enerjisi santrali yatırımını hayata geçirdik. Santrallerden ürettiğimiz elektriği öz tüketim amacıyla hizmet noktalarımızda kullanarak, bu alandaki yatırımcılara örnek olmayı hedefliyoruz.

Gelişmekte olan ülkelerin ilk sosyal bono ihracı, engelli dostu bankacılık ve Türkiye’nin ilk yeşil kredisi gibi ürün ve çözümlerle bugüne kadar müşterilerimizi finansal sürdürülebilirlik alanında pek çok fark yaratan ve yenilikçi uygulamayla buluşturduk. Kendi bünyemizdeki binalarda ise çevre dostu uygulamalara yer vererek sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Türkiye’de en geniş kapsamda uygulanan ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, LEED sertifikalı Pendik Teknoloji Kampüsü, 2014’te aldığımız WWF Yeşil Bina Diplomasından sonra ülkemizde büyük bir potansiyele sahip ancak halen kapasitesinin oldukça altında kullanılan güneş enerjisi santralleriyle (GES) ilgili çalışmalarımıza hız verdik.

Enerji sektörüne sadece sağladığımız finansmanla değil, kendi binalarımızın öz tüketimi amacıyla yatırım yaparak da destek veriyoruz…

 2018 yılında enerji alanındaki yatırımlarımıza hızla başladık. Bu yıl itibariyle üç güneş enerjisi santrali yatırımını hayata geçirerek santrallerin üretmiş olduğu elektriği öz tüketim amacıyla kullandık. Böylelikle, hizmet sektörü başta olmak üzere tüm yatırımcılara örnek olmayı hedefliyoruz. Çatı tipi güneş enerjisi yatırımları ile, Bodrum Şubesi (55 kW) ve Sivas Çağrı Merkezi’nde (30 kW) elektrik üretimine başladık. Antalya Akdeniz Şubesi’nde de çok yakın bir zamanda (8 kW) çatı tipi güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Teknoloji maliyetlerinin hızla düşmesi ve fiyat dalgalanmalarına karşı tüketiciyi koruması nedeniyle güneş enerjisi yatırımlarının son yıllarda cazip hale geldiğini söyleyen Genel Müdür Yardımcımız Ebru Dildar Edin, yeni GES yatırımlarının ardından enerji alanındaki sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da bilgi verdi: “Bugüne kadar yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığımız finansman tutarı 5 milyar ABD dolarına yaklaştı. 2017 yılında Garanti BBVA'nin finansmanında yer aldığı faaliyetteki güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrali projeleri ile toplam 5,4 milyon ton CO2e sera gazı azaltımı sağlandı. Finansman tarafında hayata geçirdiğimiz bu öncü uygulamaları kendi faaliyetlerimiz kapsamında da gerçekleştirmeye başladık. Artık yenilenebilir enerjiyi sadece finanse ederek değil, kendi binalarımızda kullanım amaçlı yatırım yaparak da destekliyoruz. 2015 yılının Ekim ayında karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması konularına odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı'nı yayımladık. Eylem planımızda da belirttiğimiz gibi yeşil ve çevre dostu ofis uygulamaları ile çalışanlarımız nezdinde de bu konuda farkındalık yaratıyoruz. 2017 yılında Türkiye’de LEED Platin sertifikası alan ilk banka olduk. Bu yıl açılışını yaptığımız Pendik Teknoloji Kampüsümüz ise LEED Altın sertifikasına sahip. Şu an için LEED sertifikası bulunan 3 binamız bulunuyor, diğer binalarımız için de çalışmalarımız devam ediyor. Bununla beraber Genel Müdürlük binamızın da 2014 yılından beri WWF Türkiye’den Yeşil Ofis Diploması bulunuyor. Yeşil binalarımızın sayısını artırmaya devam ederek ve kapsamını tüm binalarımızda uyguladığımız ISO14001 Çevre Yönetim Sistemimizle faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 2020’ye kadar toplam aktif büyüklüğümüze göre karbon emisyonlarımızı 2012 yılına kıyasla %50 azaltma hedefimizi de 2017 itibarıyla %60 azaltarak şimdiden aşmış olduk. Uygulamalarımızın tüm finans sektörüne örnek olmasını arzu ediyoruz.”

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as