Paris Anlaşması ve Anlaşmayı Onaylamayan Ülkeler Türkiye Anlaşmayı Neden Onaylamıyor?

197 ülke tarafından imzalanmış olan Paris Anlaşması, 10 ülke tarafından hala onaylanmadı. Paris Anlaşması, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisi tarafından imzalandı. Türkiye de bu ülkeler içindeydi. Bununla birlikte, uluslararası anlaşmaların bağlayıcı hale gelmesi için imzalanmaları yeterli olmuyor, onaylandıktan sonra bağlayıcı hale geliyorlar. Onaylanmaları ise parlamento yasası ya da başka bir resmi kabul gerektiriyor. Anlaşma, ancak onaylandığı takdirde onaylayan ülkeler onlardan beklenen aksiyonlara resmi olarak taahhüt etmiş oluyorlar.

Paris Anlaşmasının onaylanması, ülkelerin emisyon azaltma planları sunmasını da beraberinde getiriyor. Sonuç olarak küresel sıcaklıkları sanayi öncesi zamanların 2°C altında tutmak ve hatta 1,5°C ile sınırlandırılmak için çaba göstermeleri hedefleniyor.

Türkiye Anlaşmayı Neden Onaylamıyor?

Paris Anlaşması, 2016 yılından beri yürürlükte. Tarihin en büyük katılımıyla imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışını 2100 yılının sonuna kadar sanayi öncesi seviyelerin 1,5 °C üstü ile sınırlamayı hedefliyor.

21-23 Eylül 2019 arasında New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylemi Zirvesi'nde listeye Rusya’nın da eklenmesi ile anlaşmayı onaylamayan tek G20 ülkesi Türkiye haline geldi. Paris Anlaşması’nı onaylamayan ülkeler; Türkiye ile Angola, Eritre, İran, Irak, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Güney Sudan ve Yemen olarak belirtiliyor.

Ülkeleri gelişmişlik düzeylerine göre dörde ayıran bu anlaşmayı Türkiye’nin onaylamamasındaki önemli etkenlerden biri masadaki yerinden tam anlamıyla memnun olmaması olarak görünüyor. Türkiye’nin bu konferansta gelişmiş ülke olarak konumlanmış olması dolayısıyla gelişmiş ülkelere biçilen sorumlulukların yüklenmesi ve finans yardımı alamayacak olması, Türkiye’nin bu anlaşmayı onaylamamasında belirtilen sebepler olarak öne çıkıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Eylül ayında gerçekleşmiş olan Birleşmiş Miletler İklim Eylemi Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin Yeşil İklim Fonu (GCF)’dan ya da yoksul ve Küçük Ada Devletleri’ne yapılacak olan yardımlardan bir pay beklemediğini, ancak emisyon azaltımı ve yenilenebilir enerji için gerekli kredileri de alabilmesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye’nin İklim Değişikliği Bağlamında Şu Anki Durumu

Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden birinde yer alıyor. Tahminler, Türkiye'de ortalama sıcaklığın 2100 yılına kadar 5 °C kadar yükseleceği yönünde. 2019 Küresel İklim Riski Endeksi Türkiye'de iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketlerin 1997-2017 yılları arasında yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir ekonomik kaybın oluşmasına neden olduğunu gösteriyor.

CCIP(Küresel Iklim Değişikliği Endeksi)’deki genel performans değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin performansı “çok düşük” olarak sınıflandırılıyor ve 2020 raporunda 57 ülke arasından 48. sırada yer aldığı gözlemleniyor. Bu endekse göre, Türkiye’nin genel performansı; Sera Gazı Emisyonları kategorisinde “düşük”, Enerji Kullanımı kategorisinde ise “çok düşük” olarak belirlendi.

Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması durumunda birçok değişikliğe gitmesi gerektiği öngörülüyor. Bu bağlamda, ulusal bir iklim değişikliği gündemi hazırlaması ve enerji alanındaki yatırımlarını kanalize etmesi gibi durumlar beklenebilir.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as