Rotayı Değiştirmek: İklim Değişikliği ile Mücadelede Yatırımcılara Yönelik Kılavuz Yayınlandı

Düşük karbon ekonomisine geçişe yönelik teknoloji ve politika uygulamaları artarken karbon emisyon yoğunluğu fazla olan şirketlerin rekabet gücü giderek azalıyor. Düşük karbon ekonomisine geçiş süreci kurumsal yatırımcılara ve finans kurumlarına yeni risk ve fırsat olasılıkları doğuruyor.

On bir ülkeden yirmi kurumsal yatırımcı Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nde (United Nations Environment Programme Finance Initiative - UNEP FI) bir araya gelerek yatırımcılara iklim değişikliği ve iklim eylemlerinin yatırımcı portföylerine etkisini anlamaya yönelik bir kılavuz yayınlandığını duyurdu. Kılavuzdaki değerlendirmeler sayesinde yatırımcılar, Finansal İstikrar Kurulu’nun (Financial Stability Board) kurduğu İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nun (Taskforce on Climate Related Financial Disclosure – TCFD) tavsiyelerine uygun şekilde iklim değişikliği ile ilgili riskleri ve fırsatları beyan etme fırsatı bulacaklar. Kılavuz iklim değişikliğine karşı dirençli, düşük karbon ekonomileri yaratılmasına katkı sağlamaları için yatırımcılara yardımcı olacak.

Açılışta konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Çevre Grubu (United Nations Environment Group) Sekreteri Sayta Tripathi 2050 yılına kadar karbonsuz bir ekonomiye geçişi tamamlamamız gerektiğinden bahsederek, dünyadaki ekosistemlerin korunmasının hala mümkün olduğundan bahsetti.

En gelişmiş yaklaşım ve araçları içeren kılavuz, yatırımcıların kullanımına sunuldu. Kılavuz aynı zamanda, araç ve metodolojileri denemiş olan yirmi yatırımcının da tecrübelerini detaylandırıyor. 1.5°C, 2°C ve 3°C senaryolarında ortaya çıkan fiziksel riskleri, düşük karbon teknolojilerinin önde olduğu bir ekonomiye geçişte ortaya çıkan riskleri ve iklim değişikliğine yönelik riskleri yöneten politikaların sektörlere göre risk ve maliyetlerini de seçilmiş 30000 şirket örneklemi üzerinden inceliyor. Öne çıkan bulgular şu şekilde özetlenebilir:

  • 5°C senaryosuna göre düşük karbon ekonomisine geçiş, seçilen portföyde %13.6’lık bir düşüşü öngörüyor. Dünyanın en büyük 500 fon yöneticisi altında yönetilen varlıkların 81.2 trilyon Amerikan doları olduğu göz önüne alındığında toplam kayıp 10.7 trilyon Amerikan doları olarak öne çıkıyor.
  • Düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim değişikliğinden kaynaklanacak riskler farklı sektörler arasında farklı maliyetlere işaret ediyor. Portföylerde çeşitlilik, bu maliyetlerin yönetiminde önemli olacak.
  • 2°C senaryosunda düşük karbon teknolojilerinin satışından elde edilecek gelirler öne çıkıyor, ve yaklaşık olarak 2.1 trilyon Amerikan doları olarak tahmin ediliyor.
  • Düşük karbon teknolojisinin sunduğu fırsatlar, kayıp ve riskleri telafi ediyor. 3°C, 2°C ve 1.5°C senaryolarında portföy değeri %3.21, %6.94 ve %10.74 olarak artış gösteriyor.
  • Eğer hükümetler politika ve eylemleri yürürlüğe koymakta gecikirse yatırımcılar daha büyük risk altına giriyor.

Mevcut yöntem Morgan Stanley Uluslararası Sermaye Endeksi’ndeki (MSCI World Index) en büyük 1,200 şirketten oluşan portföye uygulandığında şöyle sonuçlar çıkıyor:

  • Bu portföyün iklime dayalı net etkileri dengede denebilir olsa da, en olumlu olduğu durum, küresel ısınmayı 1.5 °C ile sınırladığımız senaryo iken (+0.05% riske maruz değer), en olumsuz sonuçlar ise 3.0 °C senaryosunda (-0.46% riske maruz değer) görülüyor.
  • Küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırladığımız senaryoda yeşil gelirler 3 °C ile sınırladığımız senaryonun 6 katı olarak hesaplanıyor.

Yatırımcılar, finansal istikrarın devamlılığını sağlamak ve dünyamızın karbonsuz ekonomiye geçişini kolaylaştırmada önemli bir role sahip. İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nun tavsiyeleri, yatırımcıları hem iklimsel risklerini şeffaf beyan etmek konusunda hem de iklim senaryoları merceğinden geleceğe ve yatırımlarına bakmaları konusunda teşvik etmesi açısından yenilikçi olarak değerlendiriliyor.

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as