“Sorumlu Bankacılık Prensipleri” Garanti BBVA’nın katkılarıyla belirleniyor

Bankaların, enerji finansmanı, kadın girişimcilerin desteklenerek kadının güçlenmesi gibi konularda yaratacağı etkiler sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesinde kritik önem taşıyor.

Dünya genelinde küresel finansmanın üçte ikisi bankalar tarafından sağlanıyor. Bu nedenle finans sektöründeki dönüşüm, İklim Eylemi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erişilebilir ve Temiz Enerji gibi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi kapsayan Paris Antlaşması’nın hedeflerine katkı sağlamada büyük bir potansiyele sahip olarak görülüyor. Özellikle bankaların, enerji finansmanı, kadın girişimcilerin desteklenerek kadının güçlenmesi gibi konularda yaratacağı etkiler sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesinde kritik önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI), 1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleşen Dünya Zirvesi’nin ardından sürdürülebilir finansı teşvik etmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı ve küresel finans sektörünün iş birliği ile kuruldu. Bankalar, sigorta şirketleri ve yatırımcıların aralarından bulunduğu 230’un üzerinde finansal kuruluşu kapsayan girişim, günümüzün çevresel, sosyal ve yönetişim sorunlarının finans sektörüne etkilerini inceliyor ve sürdürülebilir kalkınmanın nasıl sağlanacağına yanıt arıyor. Finans sektörü oyuncuları, denetçiler, düzenleyiciler ve politika yapıcılar arasında ülke düzeyinde diyalogları teşvik eden ve finans sektörünün iklim değişikliği görüşmeleri gibi süreçlere dahil olmasını destekleyen UNEP FI böylelikle politikayı da odağına alıyor.

Finans sektöründeki dönüşümün, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkı sağlayacak olması girişimin kuruluşundaki temel motivasyon olarak kabul ediliyor. 26 Kasım’da Paris’te gerçekleşen UNEP FI toplantısında ise bu vizyon daha ileriye taşınarak “Sorumlu Bankacılık Prensipleri” (Principles for Responsible Banking) açıklandı. Prensipler’in, finans sektörünün etkisi bulunan çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki risklerin yönetilmesinde etkili bir araç olması bekleniyor. Prensipler böylelikle, Paris Antlaşması’nın hedeflerine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada yönerge niteliği taşıyacak. Söz konusu Prensipler, toplam aktif büyüklükleri 17 trilyon ABD dolarını aşan 28 bankanın ortak çalışmalarıyla oluşturuldu. Garanti BBVA olarak Prensipler’in oluşturulması sürecine katılan Türkiye’den tek banka olduk. Ayrıca, bağlı olduğumuz BBVA Grubu da Prensipler’in imzacıları arasında yer aldı.

Daha yüksek refah seviyesine sahip, daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir ve daha esnek bir dünya için yeni bir yol haritası ışığında değer yaratmanın yolu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) olarak belirlenmiş durumda. SKH çerçevesinde “ortak değer”; ekonomik kalkınmanın sağlanması ile refah seviyesini artırmak amacıyla sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yol belirlemek için mevcuttaki potansiyel, toplumsal beklentiler ve politika uygulamalarının bir araya gelmesini temsil ediyor. Uyum, Etki, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef Belirleme, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olmak üzere altı temel alana odaklanan Prensipler, bu hedeflere ulaşmada önemli bir araç olan sürdürülebilir bankacılık sistemlerinin temel çerçevesini oluşturuyor.

Prensipler’in şekillendirilmesi süreci halen devam ediyor. Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu 31 Mayıs 2019 tarihine kadar öneri ve yorumları toplamaya devam edecek. Eylül 2019’da gerçekleşecek BM Genel Kurulu’nda tüm dünyadan gönüllü bankaların katılımı ile Prensipler imzalanacak.

Genel Müdürümüz Ali Fuat Erbil, sürdürülebilir bankacılık için attığımız bu önemli adımı “Geçmişten bugüne, sektörümüzde birçok ‘ilk’i hayata geçirerek ülkemize ve topluma fayda sağlamayı hep ön planda tuttuk. Buradan hareketle müşterilerimiz, çalışanlarımız ve bütün paydaşlarımız için değer yaratmaya çalışıyoruz. Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı projeleri ileriye taşımamız için bize rehberlik edeceğine inanıyoruz. Bu prensipler aynı zamanda daha iyi bir dünya yaratma yolunda attığımız somut adımları şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımıza gösterme fırsatı tanıyacak. Ortak geleceğimiz için atılan bu adımlarda, küresel düzeyde karar alıcılar arasında Türkiye’yi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Sorumlu Bankacılık Prensipleri konusunda Garanti BBVA olarak attığımız bu adımların, örnek olmasını ve sektördeki diğer aktörleri de teşvik etmesini temenni ediyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren diğer tüm Bankaların da bu önemli girişime katılmasını ve değişimin bir parçası olmasını diliyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as