Sürdürülebilir Finans Yatırımlarının Avantajları

Morgan Stanley Sürdürülebilir Yatırım Enstitüsü (Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing) tarafından yapılan Sürdürülebilir Gerçeklik: Sürdürülebilir Fon Risk ve Getirileri Analizi (Sustainable Reality: Analyzing Risk and Returns of Sustainable Funds) araştırmasına göre; sürdürülebilirlik fonlarının, geleneksel fonların yerine tercih edilmesi finansal getiriler bakımından bir dezavantaj yaratmıyor. Aynı zamanda, bu fonların, oynaklığın ekstrem seviyelerde olduğu kriz zamanlarında daha stabil bir ortam sağladığı görülüyor.

Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım Forumu’na (Forum for Sustainable and Responsible Investment-US SIF) göre 2018 yılında yatırımlarda kullanılan her dört dolardan biri sürdürülebilirlik ilkeleri dahilinde kullanıldı. Buna uygun olarak, yatırımcıların %75’i sürdürülebilirliği odağına alan yatırımcılıkla ilgilendiklerini ifade ediyor. Bununla beraber, yine yatırımcıların %53’ü, sürdürülebilirlik fonlarının, geleneksel fonlara göre daha az getirisi olduğuna inanıyor.

Araştırma, 2004-2018 yılları arasında borsada işlem gören fonlar üzerine Morningstar’dan sağlanan veriyi kullanıyor. Araştırma kapsamında 10,723 fon analiz edildi ve bu fonların toplam getiri, net getiri ve aşağı yönlü risk bakımından performansları karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma, çevresel, sosyal ve yönetimsel faktörleri odağına alan sürdürülebilirlik fonları ve geleneksel fonlar arasında yapıldı.

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular gösteriyor ki sürdürülebilir ve geleneksel fonların getirisi arasında kayda değer bir fark bulunmuyor. 2008 öncesinde, geleneksel fonların bazı varlık sınıflarında daha yüksek getirisi olduğu görülüyordu. Ancak yıllar içerisinde farkların azaldığını görüyoruz. Hatta, günümüz itibariyle farklı varlık sınıfları arasında da getiri farkı bulunmuyor.

Pazar riski açısından incelendiğinde, 2008, 2009, 2015 ve 2018 gibi pazar oynaklığının yüksek olduğu dönemlerde sürdürülebilir fonların daha istikrarlı bir seçenek oluşturduğu görülüyor. Bu duruma, ABD pazarının oynaklığının ani bir yükseklik gösterdiği 2018’in son çeyreğini örnek olarak gösterebiliriz. Bu dönemde iki fonun da net getirisi negatif olsa da; sürdürülebilir fon yüzdelik getiri medyanının, geleneksel fonlarınki ile karşılaştırıldığında %1,39 daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Bunun sonucunda, sürdürülebilir fonların riske uyarlanmış getirisinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkün.

On dört yıllık bir süreci kapsayan ve binlerce varlığı değerlendiren araştırma, finans dünyasına sürdürülebilir fonların getirisinin geleneksel fonlardan farklılık göstermediğini kanıtlıyor. Risk açısından ise sürdürülebilir fonların açıkça daha istikrarlı bir ürün olduğunu ve yüksek oynaklık dönemlerinde tercih edilebileceğini gösteriyor. Sonuç olarak, çevresel, sosyal ve yönetimsel (ÇSY) kriterlerin incelenmesinin günümüzde yatırım portföyleri için değerli avantajlar taşıdığını söylemek mümkün.

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as