Sürdürülebilir Finansman ve İklim Değişikliği

Etkisini gitgide daha da hissettiğimiz iklim değişikliği, günümüzde finans sektörünün de odağına girmiş bulunuyor. 1850’den beri dünyada küresel sıcaklık yaklaşık olarak 0.83˚C artış gösterirken, bu yüzyılın sonuna kadar gereken eylemler alınmazsa bu artışın 4˚C’yi aşacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkla birlikte iklim değişikliği, ekstrem hava olaylarının ve doğal afetlerin de artmasına yol açıyor. Bu durum ise hem toplumsal hem ekonomik açıdan birçok zarar meydana getiriyor.

2011 yılı 486 milyar ABD doları ile dünya tarihinde doğal afetlerin en büyük ekonomik zarar yarattığı yıl olarak karşımıza çıkıyor. 2017 yılı ise 340 milyar ABD doları ile doğal afetler sebebiyle en çok zarar yaratan ikinci yıl oldu. Sigorta kurumları doğal afetlerden kaynaklı 138 milyar ABD doları değerinde rekor seviyede ödeme yaptı. Kasırgaların etkisiyle zararın %83’ü Kuzey Amerika’da gerçekleşirken, bu zararların sebepleri çok boyutlu olabiliyor. Örneğin, Manhattan kıyısında deniz seviyesinin 20 cm yükselmiş olmasının; 2012’de gerçekleşen Sandy Kasırgası’nın New York’ta sigorta kayıplarının %30 daha fazla olmasına sebep olduğu ortaya çıkıyor. Avrupa’da ise 2017 yılında hava koşulları tarımsal üretimde 3,6 milyar ABD dolar, kuraklık ve yangınların ise 3.8 milyar ABD dolar civarında kayba yol açtığı biliniyor.

İklim değişikliği yaşam alanlarımızdaki güvenliğimizden, tarımsal üretimimize kadar her yönüyle hayatımızı etkiliyor. Bunun sonucunda, dünya, yatırımların bile geleceğinin belirsizleştiği ve risklerin her geçen gün arttığı bir dönem içine giriyor. Artık geçmiş trendlere bakmanın yeterli olmadığı ve geleceği öngörmeye çalışmak zorunda olduğumuz bir dönem içinde olduğumuz biliniyor.

Sürdürülebilir finans iklim değişikliğine bağlı risklerde önemli bir araç olabilir

İklim değişikliği ile mücadele edebilmek, bundan kaynaklanan riskleri doğru yönetmek ve en aza indirmek için iş dünyasının önemli sorumlulukları var.

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş yapmak çeşitli yatırım gereksinimlerini beraberinde getirirken, iklim risklerimizi doğru yönetmek artık hayati önem taşıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri iklim değişikliği ile ortaya çıkacak sıcaklık artışını küresel olarak 2˚C derecenin altında tutabilmek için, yalnızca enerji sektöründe 2050’ye kadar yıllık 190 ila 900 milyar ABD doları arasında yatırım yapılması gerektiği tahmin ediliyor. Bunun için de iklim risklerinin yönetilmesi veya artmasının engellenmesi için sürdürülebilir finans temel bir araç olarak kabul ediliyor.

Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Sürdürülebilir finans, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerinin de göz önüne alınarak detaylı olarak risklerin incelendiği her türlü finansal hizmeti içeriyor. Bu gibi finansal hizmetlerin ise topluma uzun vadeli fayda yaratıyor olması bekleniyor. Yatırımcıların konu hakkında bilinci artıkça bu yeni finansal hizmetler daha da çok çeşitlendiriliyor. MIT Sloan Management Review tarafından yapılan bir araştırma sürdürülebilirliğin, yatırımcıların %70’inden fazlası için yatırım tercihlerinde merkezi bir rol oynadığını gösteriyor.

Sürdürülebilir finans alanındaki çözümlere verilebilecek ilk örneklerden biri 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank), tarafından ihraç edilen aynı zamanda ilk yeşil tahvil ihracı olan İklim Farkındalık Tahvili (Climate Awareness Bond). İlk ihraçtan yana hızla büyüyen yeşil tahvil pazarı, 2018 yılında yaklaşık 160 milyar ABD doları tutarında bir hacme ulaştı. Önümüzdeki dönemde, sürdürülebilirlik tahvili piyasasının daha da büyüyeceği ön görülüyor. Bu tahviller içinde, yüksek sosyal etkisi olan ‘sosyal tahviller’ de bulunuyor.

Kuraklık, sel, kasırgalar gibi öngörülemeyen doğal afetlerin sayısı artıkça, büyük ekonomik zararlar meydana geliyor. Bu nedenle değer kaybeden varlıklar, yatırıcımlar ve finans sektörü tarafında önlem almayanlar içinse önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Oluşacak kayıpları en aza indirmek ve iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadele etmesini sağlamak için, sürdürülebilirliği tercihlerine entegre etmelerini sağlamak için iş dünyasını teşvik etmek için finans sektörünün üzerine büyük bir rol düşüyor

Sürdürülebilir finansmanın geleceğinde ise birbiriyle ortaklaşan zeminler ve çerçeveler yaratmak kritik önem taşıyor. 2018 yılında Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı sürdürülebilir büyüme için finansman eylem planında, ilk öne çıkan konu yeşil finansmanda sınıflandırma. Sınıflandırmanın, sürdürülebilir yatırımlara zemin olacak bir çerçeve oluşturması hedefleniyor. Yatırımların çevresel olarak sürdürülebilirliğini sınıflandıracak bir çerçeveye sahip olması, uzun vadede daha güçlü bir yeşil finansman pazarı oluşturacak.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as