Trump Paris Anlaşması’ndan Çekildi, Bundan Sonra Ne Olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2017’de ABD’nin Paris İklim Antlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.

Trump’ın bu açıklaması hem ülke içinden hem de ülke dışından oldukça fazla tepki aldı. Ülke liderlerinden akademisyenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine birçok kişi Trump’ın kararının hem ABD hem de dünya için olumsuz bir geri adım olduğunu ifade ettiler.

Bu açıklamanın kazananları ve kaybedenleri var. Bu açıklamayla birlikte kömür madeni işletmecileri, ABD Cumhuriyetçi partisi ve muhafazakar hareketin yanı sıra Çin’in kendi ajandası açısından oldukça önemli kazanımlarının olacağı, ancak Donald Trump’ın zaman içerisinde bu kararından ötürü oldukça fazla zarar göreceği söyleniyor. Ayrıca, oldukça ciddiyet taşıyan bir şekilde, dünyadaki yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin, Amerika’daki şirketlerin, anlaşmayı imzalayan 194 ülkenin ve dünyadaki canlıların tamamının bu kararın olumsuz etkilerini yakın ve uzun dönemde tecrübe edecekleri belirtiliyor.

Paris İklim Antlaşması

Paris İklim Antlaşması, “Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı” (1992) sonrasında imzaya açılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve 1997’de bu çerçeve sözleşme kapsamında imzalanan Kyoto Protokolü’nden istenilen sonucun alınamaması sonrasında, tabandan gelen talepler doğrultusunda, gönüllü katkılar ve farklılaşmış sorumluluklar temelinde şekillendirilmiş bir anlaşma metnidir. 2015 yılında Paris’te gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir. 22 Nisan 2016’ta imzaya açılan anlaşma, 4 Kasım 2016’da resmen yürürlüğe girerek BM tarihinde en hızlı devreye giren çevre anlaşması olmuştur. (SKD Türkiye, 2017, 100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi)


Genel hatlarıyla Paris Anlaşması, kaynak: http://bianet.org/biamag/toplum/174308-yeni-iklim-rejimi-turkiye-bir-adim-ileri-iki-adim-geri

[1] İlgili haber için bkz.: http://t24.com.tr/haber/dunya-icin-tehlikeli-adim-trump-paris-iklim-anlasmasindan-cekiliyor,406905

Resim: Francois Guillot/AFP/Getty Images

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as