Türkiye’nin ilk Yeşil Proje Finansmanı Kredisi Akfen Yenilenebilir Enerji’ye verildi.

Türkiye’nin ilk Yeşil Proje Finansmanı’na ilişkin kredi anlaşması, 4 yerli ve 2 yabancı banka ile Akfen Yenilenebilir Enerji arasında imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından hayata geçirilecek toplam kurulu gücü 242 MW olan 4 adet rüzgâr enerji santrali (RES) projesi finanse edilecek. 350 milyon Amerikan Doları’na mâl olacak projeler Çanakkale ve Denizli’de yer alacak. Garanti BBVA ’nın kredi temsilcisi ve yeşil kredi ajanı, İş Bankası’nın ise teminat temsilcisi olduğu finansman işleminde, 260 milyon Amerikan Doları tutarlı kredi, Garanti BBVA , İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi’nin garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlanacak.

Uluslararası alanda kabul görmüş standartları içeren, aynı zamanda projeye özel güncellenen metodolojiye göre oluşturulan Yeşil Proje Finansmanı kredisi yapısında, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin sürdürülebilirlik performansı uluslararası bir derecelendirme kurumu tarafından kredi vadesi boyunca her yıl ölçülecek ve ortaya çıkan puanla kredinin fiyatlaması her yıl yeniden değerlendirilecek. Akfen’in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarından oluşan sürdürülebilirlik performansını referans yıla kıyasla artırması durumunda fiyatlamada indirim uygulanacak.

Türkiye’de son birkaç yıldır hayata geçirilen yeşil ve sosyal bono ihracı, yeşil mortgage, sürdürülebilirlik endeksine dayalı hisse senedi fonu gibi sürdürülebilir finansal araçların ardından ilk kez 2018 yılında yeşil kredi yapısı oluşturuldu. Kredi sözleşmesi imza tarihinden itibaren vade boyunca kredi alan şirketlerin sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesinin teşvik edildiği yeşil kredi yapısının, dünyada yoğun ilgi görmeye başlamasının ardından Türkiye’de de talep görmesi bekleniyor. Bu kredi, Türkiye’nin ilk kurumsal yeşil kredisinden sonra proje finansmanı çatısı altında sağlanan ilk yeşil kredi oldu.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as