Türkiye'nin 4’te 3’ü İklim Değişikliğinden Endişeli, Yüzde 70’in İlk Enerji Tercihi ise Güneş Enerjisi

İklim Haber ve Konda Araştırma tarafından gerçekleştirilen, “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması”, kamuoyunun iklim değişikliği hakkında düşüncelerini ve enerji tercihlerini ortaya koyuyor. Türkiye çapında, 2595 kişiyle yüz yüze yapılan anket çalışmasına göre, iklim değişikliğinin yaşandığı konusunda büyük oranda konsensüs (%86) var ve toplumun 4’te 3’ü iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor. Türkiye’nin enerji konusunda tercihi ise güneş (%70.5) ve rüzgar (%52.8) enerjisi.

Araştırma kapsamında, daha önce 2017 yılında European Social Study tarafından 18 ülkede sorulan “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?” soruları yöneltildiğinde görüşülen kişilerin %25’i “çok endişeliyim”, %50’si ise “endişeliyim” cevabını veriyor. Türkiye’nin diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında bu soruya oldukça yüksek oranda “endişeliyim” dediği ortaya çıkıyor.

10 Kişiden Sekizi İklim Değişikliği Var Diyor

İklim değişikliği var mı yok mu tartışmaları hala sürerken birçok konuda ayrışma ve bölünme yaşanan bir toplumda, siyasi tercihler, ekonomik durum ve sosyal konum fark etmeksizin, “her 10 kişiden en az sekizi iklim değişikliği yaşanıyor” diyor. Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen “Küresel ısınmanın yaşandığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %86,8’i evet cevabı verirken, %10’u hayır cevabı veriyor. %3,2’lik kesim ise soruya cevap vermemeyi tercih ediyor. İklim değişikliği konusunda Türkiye’de önemli bir konsensüs olduğu dikkati çekiyor.

Türkiye’de Afetler ve Düzensiz Hava Olayları Arttı 

Bilimsel araştırmalar; iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarını ve meteorolojik afetleri artırmaya başladığını ortaya koyarken son yıllarda Türkiye’de sel ve benzeri afet olaylarının hem etki hem sıklık anlamında artış gösterdiği gözlemleniyor. Araştırma çerçevesinde bu konuya dair yöneltilen “Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olayları arttı mı yoksa azaldı mı?” sorusuna, katılımcıların %76,3’ü“arttı” diye cevap verirken, sadece %6,5’lik bir kesim “azaldı” diye cevap veriyor.

Türkiye’nin Tercihi Güneş ve Rüzgar 

İklim değişikliğine neden olan fosil yakıtların en çok kullanıldığı sektörlerin başında elektrik üretimi geliyor. Enerji santralları, Türkiye’de de son yıllarda gündeme en çok gelen konuların başında geliyor. Çalışma çerçevesinde, kamuoyunun bu konuda da ne düşündüğünü öğrenmek amacıyla sorulan sorulara verilen cevaplar, Türkiye’nin tercihinin açık ara güneş ve rüzgâr enerjisi olduğunu gözler önüne seriyor.

 “Farz edelim ki yaşadığınız yerin yanında bir enerji santralı yapılacak, hangi iki santralı öncelikli olarak tercih edersiniz?” sorusuna verilen cevaplarda güneş enerjisi %70,5 ile ilk sırada yer alırken, rüzgâr enerjisi ise %52,8 ile ikinci sırada yer alıyor. Aynı soru en çok hangi ikisine karşı çıkardınız şeklinde değiştirip sorulduğunda ise nükleer enerji %68,2 ile ilk sıraya yerleşirken, kömür %53,1 ile ikinci sırada bulunuyor. Kamuoyunun sadece %1,6’sı güneş enerjisine ve yüzde %2,1’i rüzgar enerjisine karşı çıkıyor.

Hükümetler Harekete Geçmiyor 

Anket çerçevesinde European Social Study kapsamında yöneltilen başka bir sorudan  yararlanılarak “Sizce iklim değişikliğini azaltmak için yeterli sayıda ülke hükümetinin harekete geçme ihtimali ne kadar var?” sorusuna verilen yanıtlar Türkiye’de yaşayanların iklim değişikliğine karşı verilen küresel mücadelede hükümetlerin yeterli çabayı göstermediği ve göstermeyeceklerini düşündüğünü ortaya çıkarıyor. Toplumun dörtte biri iklim konusunda gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal vermiyor. Neredeyse her iki kişiden biri, bu konuda ülkelerin harekete geçeceğine, gereğini yapacağına inanmıyor.

Bu sorudan yola çıkarak benzer bir soru Türkiye hükümeti özelinde sorulduğunda ise sonuçlar politik parti tercihlerine, hayat tarzı ve ekonomik durumlarından bağımsız olarak, iklim değişikliği konusunda Türkiye’nin de yeterli çabayı göstermeyeceğine inanıldığını ortaya koyuyor.   Neredeyse her iki kişiden biri, bu konuda Türkiye’nin harekete geçeceğine, gereğini yapacağına ya hiç ihtimal vermiyor ya da çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: İklim Haber, https://www.iklimhaber.org/iklimarastirmasi2018/

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as