Çevre Yönetim Sistemi

Garanti BBVA, 2012 yılında doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini sistematik bir şekilde yönetmek amacıyla, ISO 14001 Sertifikası ile belgelendirilmiş olan Çevre Yönetimi Sistemi (ÇYS)’ni kurmuştur. Garanti BBVA, bankacılık faaliyetlerinin tüm aşamalarında ÇYS gerekliliklerine uyum sağlandığından emin olmak için çalışanlarına eğitim vermeye başlamıştır. Bu eğitimler Banka’nın çalışanlarını, en son yasal gelişmeler, gönüllü girişimler ve müşterilerin çevresel ve sosyal konulara ilişkin geri bildirimleri hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir. ÇYS, İnşaat ve Emlak Müdürlüğü bünyesindeki Verimlilik Ekibi ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin liderliğindeki Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından işbirliği içinde yönetilmektedir.

Garanti BBVA’nın El Kitabı, ISO 14001 ve aşağıdakileri içeren ilgili stratejiler, politikalar ve prosedürlerde belirtilen standartları ne şekilde karşıladığını göstermektedir:

 • Değerlendirme ve Kontrol Planları Prosedürü;
 • Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü;
 • Acil Durum Çevresel Etki Prosedürü;
 • ÇYS İç Denetim Prosedürü;
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme ve Kredi Prosedürü;
 • Çevre Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Belirlenmesi ve Takibi Prosedürü;
 • Atık Kontrolü Prosedürü,
 • Düzeltici Faaliyet Prosedürü,
 • ÇYS Gözden Geçirme ve Sürdürülebilirlik Prosedürü,
 • ÇYS Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü ve
 • ÇYS Değişim Yönetimi Prosedürü. 

Garanti BBVA, 2012 yılında almaya hak kazandığı ISO 14001 sertifikasını takiben, çevresel performansını artırmak amacıyla enerji tüketimi ve diğer çevresel etkiler konusunda hedefler belirlemeye başlamıştır. 

Garanti BBVA, 2017 yılı sonu itibarıyla bağımsız doğrulayıcı firma tarafından gerçekleştirilen denetimi takiben, tüm hizmet noktalarında ISO14001 Sertifikası ile %100 kapsamını devam ettirdi. Bu sonuç ile Garanti BBVA, Türkiye’de bu seviyede en geniş kapsamlı ÇYS’ne sahip olan banka olmaya devam etmektedir.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as