İklim Değişimi Yönetimi

Garanti BBVA olarak iklim değişikliği konusundaki etkimizin büyük bir kısmı finansman sağladığımız projeler aracılığıyla oluşuyor. Ancak finanse ettiğimiz yatırımların etkilerini değerlendirmenin yanı sıra operasyonlarımız sırasında oluşan çevresel etkileri de önemsiyor ve bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çevresel etkimizi; iklim değişikliği, su ve atık yönetimi kapsamında ele alıyor ve bu alanlardaki etkimizi azaltmayı sürdürülebilirlik anlayışımızın temel bir bileşeni olarak görüyoruz. Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü’nün LEED kriterlerine göre inşa ediliyor.

İklim değişikliği, uygarlığın her boyutunu etkileyecek düzeyde küresel bir tehdit olarak güncelliğini korumaktadır. Bankacılık sektörü için artan işletme maliyetlerinden, bu konuda hala belirsizliğini koruyan yasal çerçeveye kadar iklim değişikliğiyle ilgili birçok risk bulundurmaktadır. Bu riskleri öngörü ile ele alıp yönetebilen bankalar, riskleri asgari seviyeye indirmekle kalmayıp, değişen müşteri profilinin beklentilerinin ve yeşil yatırımlar için finansman ihtiyacının karşılanması gibi fırsatlardan faydalanacaktır. Bu nedenle Garanti BBVA, iklim değişikliğinin, iş süreçlerine ve karar verme mekanizmalarına tam entegrasyonu gerektiren, stratejik bir konu olduğuna inanmaktadır.

Bu gelişmelere paralel olarak Garanti BBVA, 2015 yılının Ekim ayında karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması konularına odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı'nı yayımladı ve Türkiye’de, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Karbon Fiyatlandırması İş Liderliği Kriteri girişimine taahhütte bulunan ilk banka oldu.

CDP Platformu aracılığıyla iklim değişikliği stratejilerimizi beyan ederek iklim değişikliği programı puanımızı koruduk ve CDP Türkiye Liderleri arasına ismimizi yazdırdık. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisinde üç yıl arka arkaya yer almaya hak kazana Türkiye’den tek şirket olduk.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as