Su Yönetimi

Dolaylı su ayak izimizi yönetmek için, su ve diğer doğal kaynakları tüketiminin azaltılmasına, çevresel etkilerin en aza indirilmesine, geri dönüşüm uygulanmasına ve su kalitesinin olumsuz etkilenmemesine yönelik önlemlerin alınmasını talep, takip ve temin ediyoruz. Yeni yatırımların finansmanında yer, su özellikleri, yeraltı ve yüzey suları üzerindeki etki, kalite, sektörel kriterler gibi koşulları dikkate alıyoruz. Ayrıca, BM Küresel Hedeflerinden 15. Hedef Karasal Yaşam’ın çizgisinde

Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarımız doğrultusunda, ekosistemlerin korunması için RAMSAR Sözleşmesi tarafından koruma altında kabul edilen sulak alanlarında olan proje ve faaliyetleri finanse etmiyoruz. Karbon ayak izinin yanında su ayak izinin yönetilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla CDP Su Programı’nın (CDP Water) 2015’te Türkiye’de başlatılmasına programın ana sponsoru olarak destek olduk. Bu kapsamda, su konudaki farkındalığın arttırılması ve su kaynaklarına ilişkin risklerin kurumsal müşteriler tarafından dikkate alınmasını hedefliyoruz.

Su riskleri konusunda gerek STK’lar, gerek kamu gerekse özel sektörle farkındalık yaratma ve bilgi paylaşımı açısından iş birliklerimizi sürdürüyoruz. 21 Nisan 2016’da WWF Su Panelinde üst düzey katılımla yer aldık. Su riskleri konusuna yaklaşımımız hakkında ayrıntılı bilgi geçmiş sürdürülebilirlik raporlarımızda bulunuyor.

CDP Türkiye’nin Su Programı'na desteğini artıran Garanti BBVA, sunduğu desteğin kapsamını genişleterek CDP Türkiye Programı'nın ana sponsoru oldu. Garanti BBVA ayrıca “CDP Türkiye İklim Lideri Ödülünü” almaya hak kazandı. CDP Su Programı’nda B Listesi’nde yer almaktadır.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as