Tedarik Zinciri Yönetimi

Garanti BBVA’nın tedarik zinciri oldukça geniş olup, Banka’nın faaliyetlerini desteklemek için ürünler ve hizmetler sağlayan çok sayıda tedarikçiden oluşmaktadır.

Garanti BBVA şube ağının günlük ihtiyaçlarını yerel tedarikçilerden satın alma yöntemiyle karşılamaktadır. Ancak Banka, fiyat avantajlı ürün ve hizmetleri tek bir tedarikçiden yüklü miktarlarda satın almaktadır. İstanbul’daki Genel Müdürlükte faaliyet gösteren Satın Alma Departmanı, temizlik hizmetleri ve ilgili malzemelerin %95 oranında yerel tedarikçilerden satın alınmasını gözetmektedir.

2012 yılında Garanti BBVA, tedarikçi sözleşmelerine ÇYS ile uyum sağlama gerekliliği eklemeye başlamıştır. Yeni yemek ve temizlik hizmetleri sözleşmeleri bu nedenle 2012 yılından itibaren uyumlu hale getirilmeye başlanmıştır. Garanti BBVA, 2015 yılında, kapsamı artırmak amacıyla tedarik zincirinin çevresel yönetimi üzerinde kapsamlı çalışmalarına devam etmiştir. Diğerlerine kıyasla nispeten daha yüksek ayak izine sahip sektörlerde faaliyet gösteren ve Banka’nın toplam satın alımlarının büyük bir bölümünü oluşturan tedarikçilerin (%44) çevresel etkilerini ne şekilde yönettikleri konusunda bilgi sunması istenmiştir.

Garanti BBVA, tedarikçilerinin yönetim stratejilerini inceledikten sonra birebir toplantılar ve telekonferanslar gibi çeşitli platformlar aracılığıyla tedarikçilerinin çevresel performansı ve uyum yöntemleri için kriterlerini bildirmiştir. Bu sürecin sonucunda, toplam satın alımların %6,4’ünü temsil eden tedarikçi sözleşmeleri, 2014 yılının sonuna kadar Garanti BBVA’nın Çevresel Yönetim Sistemi’ne uyum sağlamaya ilişkin olarak belirli hükümler içerecek şekilde yeniden gözden geçirilmiştir.

2015 yılında, kapsamı genişletmek amacıyla, Garanti BBVA tedarik zincirinin çevresel yönetimi üzerinde ayrıntılı olarak çalışmıştır ve hizmet aldığı firmalarla yapmış olduğu sözleşmelere yasal Çevre mevzuatları ve Bankanın uyguladığı ISO 14001 ÇYS’ye uyum maddeleri eklemiştir.

Tedarikçi sözleşmelerinde, çevresel konuların haricinde insan haklarının ihlaline yönelik denetim ve raporlamayı içeren bir madde henüz bulunmamaktadır. Ancak, bu sözleşmelerde İş Kanunu da dâhil olmak üzere işçileri koruyucu mevzuata atıfta bulunulmakta, böylece işçilerin haklarının korunmasını sağlayan bu düzenlemelere aykırı bir durumun tespit etmesi halinde Garanti BBVA sözleşme fesih hakkını saklı tutmaktadır. 2015’te, Garanti BBVA’nın bilgisi dâhilinde insan hakları konusunda soruşturmaya konu olmuş tedarikçi bulunmamaktadır.

Buna ek olarak, Garanti BBVA’nın iç denetçileri her yıl Banka’nın tedarikçileri arasından seçilmiş olanları, ÇYS’ye uyumlarını değerlendirmek için örnekleme bazında incelemektedir. Tedarikçinin uyumsuz bulunması durumunda, tedarikçiye performansını iyileştirmesi için bir süre verilmekte ve gerekli durumlarda Banka tarafından yardım sağlanmaktadır.

Garanti BBVA, tedarikçilerine Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri eğitimleri vermekte ve tedarikçilerinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uyumunu düzenli takip etmektedir.

Garanti BBVA Tedarikçi Davranış İlkeleri,  kurumsal yönetim ilkeleri ve etik değerlere verdiği önem paralelinde, tedarikçilerin davranışlarını ve iş ilişkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, ‘Garanti BBVA'nın Tedarikçi Davranış İlkeleri  dokümanına buradan ulaşabilirsiniz. Garanti BBVA, Tedarikçi Davranış İlkeleri dokümanını, tedarikçileri ile ilgili tüm kanallar aracılığıyla paylaşmıştır.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as