Çevre Politikası

Garanti BBVA müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmayı hedeflemektedir. Garanti BBVA Çevre Politikası aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

  • Çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri duyarlılıkla izlemek ve gereklerini yerine getirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını dikkatle izlemek, irdelemek; üyesi olunan programlardaki yükümlülükleri yerine getirmek ve Banka’nın sürdürülebilirlik katma değerini en üst düzeyde oluşturmak.
  • Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak.
  • Tüm kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.
  • Banka’nın faaliyetlerinden kaynaklanan doğrudan çevresel etkileri kontrol altında tutmak.
  • Kredileri Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları kapsamında değerlendirmek ve krediler aracılığıyla ortaya çıkan dolaylı çevresel etkileri kontrol altında tutmak.
  • Çevre ile ilgili ürün ve hizmetler geliştirmek.
  • Bankanın çevresel performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak.
  • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, paydaşların farkındalık ve gelişimine katkıda bulunmak.

​​

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as