Bankacılıkta İtibar Yönetimi

Uluslararası yatırımcılara ve müşterilerimize güven veren istikrarlı bir ekonomik ortam yaratma açısından bankacılık sektörüne duyulan güveni azami seviyede tutmak bizim için kritik önem taşıyor. Basel II uyum süreci çerçevesinde Garanti BBVA, sektörün daha güçlü ve sağlam temeller üzerine oturmasına katkıda bulunmanın yanı sıra küresel finansal sistemin entegrasyonu için de adımlar attı. Bu bağlamda yasal düzenlemelerle uyum sağlamaya ve potansiyel stres durumlarını gözetmeye devam ediyor ve olası riskleri proaktif ve dinamik bir şekilde yönetiyoruz. Basel düzenlemelerinin uygulanmasına ilişkin yürütmekte olduğumuz çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgiye 2021 Faaliyet Raporumuzdan ulaşabilirsiniz. Uluslararası ilkelere bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve risk profili, faaliyet ortamı ve stratejik planlarına uyumlu içsel sermaye yeterliliği değerlendirmesini de kapsayan finansal derinleşme çalışmalarının yanında finansal olmayan risklerimizi de etkin biçimde yönetiyoruz. Bu risklerimizin başında faaliyetlerimizin devamlılığı için bağımlı olduğumuz, varoluş nedenimiz olan müşterilerimiz nezdindeki itibarımız geliyor. Müşterilerimizin memnuniyetini doğrudan güvenilirlik duygusunun geliştirilerek sürdürülmesi ve bankacılık sektöründe istikrar ve güvenin korunması ile ilişkilendiriyoruz. Bu nedenle müşterilerimize uluslararası düzeyde kabul edilen ilkeler, TBB Etik İlkeleri ve müşteri odaklılık ilkemiz çizgisinde geliştirdiğimiz Müşteri Memnuniyeti Anayasamız doğrultusunda doğru, zamanında ve saydam bir iletişim kuruyoruz. Banka’nın internet sitesinde tüm çalışanların erişimine açık olan Etik Satış İlkelerimiz dokümanında, Banka’nın en büyük değeri olan itibar kavramına vurgu yaparak, çalışanların satış faaliyetlerinde uymaları gereken etik kural ve davranışlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as