Risk Yönetimi ve Denetim

İş faaliyetlerinin uzun vadede devamlılığını ve dayanıklılığını sağlayan risk yönetim mekanizmaları, Garanti BBVA ’da riskleri tanımlama, önceliklendirme ve yönetmeyi sağlayan bir yapıdan oluşmaktadır. Gelecek iş planları ve stratejimizin, Avrupa’nın en iyi bankası olma vizyonumuz doğrultusunda ilerlemesi adına risk yönetimi ve denetim mekanizmalarına hayati önem atfetmekteyiz. Stratejimizin temel yapıtaşlarından olan Risk Yönetimi ve Denetimine Odaklılık; uluslararası standartlarda risk ölçümlemelerini, risklerin getiriyle ilişkilendirilerek ekonomik sermayenin optimum dağılımını sağlayan portföy bazında risk yönetimini ve proaktif denetim sistemlerini içermektedir. Risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol fonksiyonları Yönetim Kurulu’na rapor veren ve sorumluluklarını uygulamadaki yasalar ve bağımsız yürütme fonksiyonları ile uyumlu olarak yerine getiren ekiplerce gerçekleştirilir. Denetim ve risk yönetiminin etkinliği ve yeterliliği Yönetim Kurulu tarafından gözetilmekte olup, Banka’nın risk yönetimine ilişkin gerekli çalışmalar 2022 yılında da Risk Komitesi ve diğer ilgili komiteler tarafından koordine edilmeye devam edecektir. Uyum Müdürlüğü, Güvenli Operasyon Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Merkezi hakkında daha detaylı bilgi için 2021 Faaliyet Raporu’na bakabilirsiniz.  Garanti BBVA yasal düzenlemelere uyum sağlamaya ve potansiyel stres durumlarını gözetmeye devam ederken risklerini, stratejisi ve faaliyetleri doğrultusunda, sınırlandırmalar ve denetim faaliyetleri aracılığıyla etkin bir şekilde yönetmeyi sürdürecektir. Finansal ve finansal olmayan risklerini entegre bir şekilde yöneten Bankamızın risk yönetimi ve denetim faaliyetleri detayları için 2021 Faaliyet Raporu’na bakabilirsiniz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as