Şeffaf Raporlama

Çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde hem Yıllık Entegre Raporlarımızda hem de çeşitli sürdürülebilirlik endekslerinde raporluyor, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansımızı uluslararası endekslerdeki trendler ile sürekli olarak iyileştiriyoruz


Garanti BBVA, 2021 yılında yerel sürdürülebilir finans piyasasını hareketlendirmek amacıyla CDP Türkiye ve Borsa İstanbul iş birliğiyle Garanti BBVA İklim Endeksi’ni hayata geçirdi. İklim Endeksi iş birliği ile Garanti BBVA, şirketlerin iklim riskleri ve fırsatları konusundaki şeffaflıklarını artırmayı teşvik ederek sürdürülebilirlik odaklı yatırım algısını ve hesap verilebilirliği geliştirmeyi hedefliyor. Kapsama dahil edilecek şirketlerin CDP İklim Değişikliği raporlaması skorlarıyla belirlendiği endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks verilerinin veri dağıtım kuruluşları aracılığıyla yayımlanması işlemleri Borsa İstanbul tarafından gerçekleştiriliyor. Bu iş birliğiyle, endeks ve endekse bağlı fonlar geliştikçe, firmaları bu endekste yer almak için teşvik ederek, Türkiye’deki şirketlerin de iklim değişikliği ile ilgili konularda farkındalığının ve bu alandaki halka açık raporlamaların artması amaçlanıyor.

  • Sürdürülebilirlik Raporu (GRI-G4 “Kapsamlı” seçeneği, UNGC ve WEPs raporlama kriterleri ile uyumlu)
  • CDP İklim Değişikliği (2010’dan beri)
  • CDP Su Güvenliği Programları Raporu (2015’ten beri)
  • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
  • İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü – TCFD’nin Tavsiyelerinin de ilk destekçileri arasındayız.
  • Kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını dünya çapında değerlendiren en saygın platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Gelişen Piyasalar kategorisinde Türkiye'den raporlama yapan bankalar arasında en yüksek puana sahibiz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as