Yönetim Yapısı

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO farklı görevlere sahip; güçler ve yetki ayrılığı ilkesine uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu’na başkanlık ederken, CEO’nun görevi Banka’nın faaliyetlerinde liderlik etmek ve bu faaliyetleri yönetmektir. Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim, Banka’nın stratejik hedeflerini belirlemek için sinerjiyi teşvik eden bir şekilde iş birliği yapıyor. Yönetim Kurulu ve üst yönetim hakkında ayrıntılı bilgiye Yatırımcı İlişkileri websitesinden ulaşabilirsiniz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as