Sürdürülebilirlik Politikası

Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden, iklim değişikliğine ve kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal kalkınmaya odaklanan ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren diğer uluslarüstü kuruluşlardan ilham alarak, "müşterilerimizin sürdürülebilir bir geleceğe geçişine yardımcı olmayı" önceliği olarak belirlemiştir.

Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Politikası, sürdürülebilir kalkınmada Banka'nın izleyeceği genel ilkeler ile temel yönetim ve kontrol amaçlarını ve esasları tanımlamakta ve belirlemektedir. 

Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as