Sürdürülebilirlik Politikası

Bu politika Garanti BBVA ’nın, Türkiye’de karşı karşıya olduğu önemli Sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını etkin biçimde tanımlamasını ve ele almasını desteklemektedir.

Banka’nın Türkiye’deki iş faaliyetlerini kapsayan bu Politika, kurumsal düzenlemeler ve mevzuata uygun olarak geliştirilmiştir ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Genel Sürdürülebilirlik Vizyonu

Sürdürülebilirlik ile ilgili konular Türk toplumunda önem kazanmaktadır ve bankacılık sektörünü artan şekilde etkilemektedir. Garanti BBVA sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermenin Banka’nın uzun süreli başarısında anahtar bir rol oynayacağına inanmaktadır ve sürdürülebilir bankacılığın Türkiye’ye tanıtılması ve uygulanması konusunda lider olmayı amaçlamaktadır.

Garanti BBVA Vazgeçilmez Değerleri’nden yola çıkarak Sürdürülebilirliği, çevreye ve topluma olumsuz etkileri en aza indirmenin yanında, müşterileri, çalışanları, hissedarları ve faaliyet gösterdiği yerlerdeki tüm kitleler ile uzun vadeli değerleri paylaşarak gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratma taahhüdü olarak tanımlamaktadır.

Garanti BBVA , sürdürülebilir bankacılığı teknolojik yenilikler, faaliyetlerinin çevresel ayak izinin yönetimi ve risk yönetimi sistemi kapsamında geliştirdiği sağlam bir çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi ile hayata geçirmeyi hedefler. Banka aynı zamanda, sürekli gelişim sağlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmak için etkin bir örgütsel yapı ve güçlü bir kurumsal yönetim sistemi gerektiğine inanır.

Bununla birlikte, Garanti BBVA , küresel seviyede ortaya çıkan en iyi uygulama ve ürün örneklerini tespit ederek yeni fırsatlardan faydalanmak ve Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda lider kalabilmek için emsalleriyle ve tedarikçileriyle iş birliği yapması gerektiğinin bilincindedir.

2020 yılında Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınma için kamu kurumları, politika yapıcılar, özel şirketler, üniversiteler ve STK'lar dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara farkındalık ve bilgi aktarımı sağlamaya yönelik çalışmalara 1,4 milyon TL katkıda bulundu. Bu tutarın %76,26'sı iklim değişikliği lobi faaliyetlerine, %14,81'i sürdürülebilir finansmana yönelik lobi faaliyetlerine ve %8,93'ü diğer lobi faaliyetlerine katkı sağlamıştır. Garanti BBVA'nın seçim kampanyalarına katkısı veya siyasi partilere yaptığı bağışlar 2020 yılında 0 oldu.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as