Sürdürülebilirlik Yönetimi

Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik konularının paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratması amacıyla karar alma mekanizmalarına ve iş süreçlerine yerleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla kurulan Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Bankacılık Komiteleri, Banka’nın sürdürülebilirlik faaliyetlerini resmi olarak gözden geçiren ve onaylayan, başkanlığını ise bir Yönetim Kurulu üyesinin yaptığı bir komitelerdir. Komiteler kaydedilen gelişmeyi takip etmek ve tüm sürdürülebilirlik çalışmaları için veri girişi sağlamak amacıyla düzenli olarak toplanmaktadır. Komiteler, sürdürülebilirlik konularını ve fırsatlarını tüm faaliyetlere, ürünlere ve hizmetlere entegre etmek için özel olarak yapılandırılmıştır. Buna ek olarak, bu yapı, yapılan tüm çalışmaların iç politikalar ve ilgili mevzuatla tutarlı olmasını sağlamaktadır. Komitelerin görevi Banka’nın stratejik yönüne ve aksiyon planlarına karar vermektir. Komiteler, Sürdürülebilirlik Ekibi ve sürdürülebilirlikle bağlantılı konularla ilgili görev yapan çalışanlar tarafından getirilen tavsiyeleri gözden geçirmek ve bunlar üzerinde karara varmak için toplanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Ekibi, Garanti BBVA ’da sürdürülebilirlik ana başlığı altında yürütülen çalışmaların günlük olarak koordinasyonundan sorumludur. Proje Finansmanı Müdürlüğü içinde yer alan tam zamanlı söz konusu Ekip, Ekip Yöneticisi ile Proje Finansmanı Direktörü dahil toplam 6 üyeden oluşur. Düzenli olarak Komite toplantılarında raporlama yapan Sürdürülebilirlik Ekibi, bankanın sürdürülebilirlik konularında kaydettiği gelişmeleri Komite’ye sunar. Buna ek olarak, sürdürülebilirlik konularında gündeme dair önemli gelişmeler Ekip tarafından Komite üyelerine aktarılır ve onay gerektiren süreçlerle ilgili Komite’den onay alınır. Sürdürülebilirlik Ekibi, Komite tarafından alınan kararların uygulamaya dönüştürülmesi sürecinde Banka’nın diğer birimleriyle iş birliği içinde çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık birimi altında bulunan Sorumlu Bankacılık Ekibi de BBVA Grubu'nun global sorumlu bankacılık planının stratejiye ve iş modeline entegrasyonundan sorumludur. Ekip, Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Direktörü de dahil olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır.  

Her hafta ilerlemeleri takip eden Ekip, Banka çapında sürdürülebilirlikle ilgili verilerin konsolidasyonunu ve Banka hedefleri kapsamında değerlendirilmesini sağlamakta, diğer birimlerden bilgi ve veri toplanmasını koordine ederek Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Bankacılık komitelerine düzenli olarak raporlamaktadır. Bugün itibariyle Garanti BBVA ’nın, veri toplamak ve Komiteler tarafından alınan kararların görev yaptıkları birim veya şubelerde uygulanmasını desteklemek için Sürdürülebilirlik Ekibi ile koordinasyon içinde çalışmaktan sorumlu 1.000’in üzerinde Sürdürülebilirlik Temsilcisi bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri için lütfen burayı ziyaret ediniz.

Daha detaylı bilgi ve Sorumlu Bankacılık Komitesi üyeleri için lütfen burayı ziyaret ediniz.

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as