Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu

2015 yılında kurulan Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nun görevi, kadınların finansal sisteme dahil edilmesi ve güçlenmesi konusunda banka içinde çalışanlara veya banka dışında tüm paydaşlara yönelik program, süreç ve inisiyatiflerin Sürdürülebilirlik Komitesi  ile işbirliği içinde koordinasyonudur. Çalışma Grubunun Başkanlığını yürüten Ebru Dildar Edin, aynı zamanda Banka’nın cinsiyet eşitliği konusunda iç ve dış sözcüsü ve savunucusu konumundadır.

Üyeler

  • Cemal ONARAN – Genel Müdür Yardımcısı
  • Didem Dinçer BAŞER– Genel Müdür Yardımcısı
  • Ebru Dildar EDİN – Genel Müdür Yardımcısı (Çalışma Grubu Başkanı)
  • Osman TÜZÜN – Genel Müdür Yardımcısı
  • Elif GÜVENEN – Direktör
  • Sevgi CEVANİ – Bölge Müdürü

Davet usulü katılan üyeler:

  • Taşkın ERKOÇ – Bölge Müdürü
  • İlker YAVAŞ– Abacus Operasyon Merkezi Direktör

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as