Sorumlu Bankacılık Komitesi

Komitenin amacı Sorumlu Bankacılık’ın bankacılık hizmetlerine ve Banka’nın stratejik önceliklerine entegre edilmesini sağlamak, Banka’nın paydaşlarını karar alma süreçlerinin merkezine oturtmasını sistematik olarak sağlamaktır.

Komite sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

  • Küresel olarak Sorumlu Bankacılık trendlerini ve BBVA Grubu içinde Sorumlu Bankacılık’ın gelişimini takip etmek, bu trendlerin ve gelişmelerin Garanti BBVA içinde nasıl uygulanabileceği ve uyumlanabileceği ile ilgili konuları değerlendirmek ve Garanti BBVA ’da Sorumlu Bankacılık’ın gelişmesine yön vermek,
  • Sorumlu Bankacılık Planı’nın (SBP) hazırlanmasına ve KPI’ların belirlenmesine yön vermek, planı ve KPI’larını onaylamak,
  • SBP ve KPI’ları ile ilgili güncel bilgileri takip etmek, SBP üzerinde gerektikçe değişiklikler talep etmek ve/veya değişiklik önerilerini değerlendirmek/onaylamak,
  • SBP dahilindeki aksiyon planlarının doğru ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
  • Toplumsal Yatırım Planı ve Sorumlu Bankacılık İletişim Planı’nı değerlendirmek ve onaylamak,
  • TCR Planı’nı ve TCR Planı kapsamında alınan aksiyonları takip etmek, Müşteri Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere TCR planı ile ilgili öneriler geliştirmek,
  • Sorumlu Bankacılık politikaları ve stratejisinin geliştirilmesine yön vermek, politika ve stratejileri değerlendirmek ve onaylamak, Sorumlu Bankacılık ile ilgili raporlamaları ve Faaliyet Raporu’nun Sorumlu Bankacılık bölümlerini değerlendirmek ve onaylamak."

Komite Üyeleri

Dr. M. Cüneyt Sezgin

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Fuat Erbil

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

Didem Dinçer Başer

Genel Müdür Yardımcısı

Dijital Bankacılık, Müşteri Çözümleri ve Deneyimi

Ebru Dildar Edin

Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı

Cemal Onaran

Genel Müdür Yardımcısı

Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı

Osman Tüzün

Genel Müdür Yardımcısı

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler

Aydın Güler

Genel Müdür Yardımcısı

Finans ve Genel Muhasebe

Aydın Düren

Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk Hizmetleri

Burçin Bıkmaz

Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Direktörü

Elif Güvenen

Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü

Hülya Türkmen

Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti Direktörü

Emre Hatem

Proje Finansmanı & Sürdürülebilirlik Direktörü

Mustafa Sağlık

KOBİ- Küçük İşletme Bankacılığı Pazarlama Direktörü

Handan Saygın

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Nazlı Çakıroğlu Boysan

Sorumlu Bankacılık Koordinasyon Yöneticisi

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as