2019 Temel Performans Göstergeleri

Garanti BBVA, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratımı odağıyla rakipsiz müşteri deneyimi sağlamak amacıyla müşteriyi operasyonlarının merkezinde konumlandırıyor. Müşteri odaklı yenilikçi iş modeli sayesinde Garanti BBVA, sürdürülebilir gelir yaratma kapasitesini ve Türk bankacılık sektöründeki lider konumunu sürdürüyor. Garanti BBVA için çalışanları, en önemli varlıklarından ve stratejisinin temel yapıtaşlarından biri. Garanti BBVA, çalışanların becerilerinin tam olarak kullanılmasını teşvik eden, geniş bir fırsat yelpazesi sunan, başarılarının tanınmasını ve ödüllendirilmesini sağlayacak adil bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlıyor. Garanti BBVA için çalışanları, en önemli varlıklarından ve stratejisinin temel yapıtaşlarından biri. Garanti BBVA, çalışanların becerilerinin tam olarak kullanılmasını teşvik eden, geniş bir fırsat yelpazesi sunan, başarılarının tanınmasını
ve ödüllendirilmesini sağlayacak adil bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlıyor. Bunların yanı sıra stratejik ortaklıkları, hem Garanti BBVA hem paydaşları tarafından öncelikli kabul edilen konulara odaklanan toplumsal programları ve etki yatırımı temelli kredi kullandırımlarıyla Garanti BBVA, ortak değer yaratıyor ve pozitif değişimi destekliyor. Güçlü sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla ve uyguladığı etkin bilanço yönetimiyle ekonomiye desteğini sürdürerek sağlıklı finansal yapısını koruyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as