Müşterilerin Güçlenmesi

Müşterilerin Güçlenmesi

Garanti BBVA, kur dalgalanmalarına karşı müşterilerine öngörülebilir bir nakit akışı sağlamak amacıyla, 2020’de tüzel müşterileri için Kurumsal İnternet kanalından Forward (Vadede Döviz Alış/Satış) işlemleri fonksiyonu sunmuştu. 2021 yılında ise bu fonksiyon için yapılan geliştirmelerle; açık işlemin vadeden önce erken kapama ya da kısmi kapama imkânı, teslim tipi değişikliği ve anlık kâr/zarar görüntüleme özellikleri eklendi.

Daha fazla bilgi için 2021 Entegre Faaliyet raporumuzu okuyabilirsiniz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as