Güvenli ve Kesintisiz Hizmet için Dijitalleşme

Güvenli ve Kesintisiz Hizmet için Dijitalleşme

Dijital kullanımın yaygınlaşmasıyla siber güvenlik risklerine daha fazla maruz kalınıyor, gelişen tehdit profiliyle birlikte dijital ortamın çeşitlenen risklerinin etkisi de artıyor. Kurumsal yönetim ve ulusal standartlar ışığında teknoloji, kesintisiz işlem kapasitesi, altyapı güvenliği, maliyet etkinliği ve enerji tasarrufu alanlarındaki yatırımlarını ara vermeden sürdüren Garanti BBVA, 1981 yılından beri iştiraki Garanti BBVA Teknoloji (GT) aracılığıyla izleme etkinliğini yükseltiyor. Şirket, Garanti BBVA’nın daha hızlı tedbir alabilmesine ve üyesi olduğu ağlar aracılığı ile global tehditler konusunda erken bilgi sahibi olabilmesine olanak tanıyor. Bu kapsamda Garanti BBVA’nın internet erişim mimarisi risk bazlı bakış açısıyla yeniden yapılandırıldı.

“Daha İyi BT, Daha İyi İş” stratejisiyle Garanti BBVA, maliyet azaltmak ve çözümleri daha hızlı bir şekilde hayata geçirmek amacıyla bulut teknolojisi ve mikroservis alanlarına sürekli yatırım yapıyor, uygulama mimarisini ve güvenlik katmanlarını da bu teknolojileri destekleyecek şekilde konumlandırıyor. Bu sayede Garanti BBVA, sürekli dijitalleşen dünyanın sunduğu yeni iş modellerine daha iyi adapte olmayı, Büyük Veri (Big Data) altyapı yatırımlarını iş zekası çözümlerine ve açık uygulama platformlarına dönüştürerek müşterilerine daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor.

2019 yılında ülke gündeminde yer alan Dağıtık Servis Reddi (DDOS, Distributed Denial of Service) saldırıları ile birlikte altyapıların korunması gerekliliği tüm kurumların öncelikli gündemi haline geldi. Garanti BBVA, özellikle yurt dışı kaynaklı atakların ülke iletişim altyapısı ve kurumların servislerini kesintiye uğratma riskine karşı atak önleme sistemlerini yurt dışından itibaren konumlandırdı ve yapılandırdı. Artan saldırılara rağmen bu teknolojik dönüşümün faydasını gözlemledi. Ayrıca mevzuata uygun, Banka’nın güvenliğini artırıcı etki eden ve ülke iletişim altyapısının korunmasına da katkı sağlayan bu yaklaşım ile sektöre öncülük etti.

Dijitalleşmenin sunduğu olanaklar aynı zamanda verilerin korunması ve güvenliğiyle ilgili konuları da en önemli risklerden biri haline getiriyor. Başta siber tehditler olmak üzere güvenli ve kesintisiz hizmeti aksatabilecek tüm risklere karşı önlem alınması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve bunlarla bağlantılı konularda müşterilerin bilgilendirilmesi hem Garanti BBVA hem de paydaşları için öncelikli konular arasında yer alıyor.

Banka çapında itibar riskini etkin bir şekilde yönetmek için Garanti BBVA, kanunlara ve kurumsal standartlara uyum konusunda farkındalığın sürekli olmasına ve Bilgi Teknolojileri (BT)/Bilgi Güvenliği ve BT bağlantılı risklerin yönetilmesini sağlayan süreçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Kurumsal yönetim anlamında bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik Banka içindeki tüm çalışmaların koordinasyonu ve politika, prosedür ve yönetmeliklerin gözetilmesi Genel Müdür başkanlığındaki Bilgi Güvenliği Komitesi tarafından yerine getiriliyor.

Müşteriyi koruma prensipleri çerçevesinde dış dolandırıcılık olaylarını bütünsel olarak ele alan Garanti BBVA, şube ve şubesiz tüm kanallardan gerçekleştirilen kartlı işlemler, hesap işlemleri, POS işlemleri ve kredi ürünü başvurularına yönelik dolandırıcılıkları müşteri merkezli olarak yönetiyor.

Garanti BBVA değişen dış dolandırıcılık eylemlerini izlemek, tespit etmek, kontrol altına almak ve önlemek amacıyla proaktif ve müşteri deneyimini ön planda tutan bir anlayışla stratejiler geliştiriyor. Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Yönetimi Müdürlüğü, dolandırıcılık vakalarına ilişkin veriye dayalı ve yapay zeka destekli karar verme süreçleri ile olası Banka ve müşteri kayıplarını en aza indirmek üzere proaktif anlayışla çalışmalar yürütüyor.

Garanti BBVA tarafından geliştirilen yeni ürün ve süreçlerde dış dolandırıcılık risklerini inceleyerek görüş ve önerilerde bulunuyor. Dinamik değişimlerin yaşandığı dolandırıcılık yöntemlerini ve dolandırıcılık trendlerini uluslararası ve ulusal düzeyde takip ederek veri yönetişimi ve veri analitiği bazlı dinamik aksiyonlar almayı sürdürüyor. Garanti BBVA, dolandırıcılık olaylarına karşı bankacılık sektörü ve bağlantılı diğer sektörlerdeki dolandırıcılığı önleme farkındalığının ve çalışmalarının artması için paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Müşteri Güvenliği ve İşlem Riski Yönetimi Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık riski yönetimini en etkin ve etkili şekilde gerçekleştirebilmek ve Garanti BBVA müşterilerine en iyi deneyimi sunabilmek amacıyla teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek ulusal ve uluslararası farklı hizmet sağlayıcılarla değerlendirmeler yapılıyor ve teknolojik geliştirmelere öncülük ediliyor. Ayrıca analitik yapının güçlendirilmesine ve veriye dayalı karar verme süreçlerine odaklanarak yapılan geliştirmelerin dolandırıcılık engelleme ve müşteri deneyimine olan etkisi de devamlı olarak izleniyor. Paydaşların stratejik öncelikleri ve ekosistem gözetilerek müşteri deneyimi ve güvenliği odaklı anlık taktik güncellemeler de yapılabiliyor.

Daha detaylı bilgi için 2021 Entegre Faaliyet Raporumuzu okuyabilirsiniz.

  • Öngörüler

    2021 yılında Garanti BBVA, müşterilerinin güvenli işlem yapmalarını sağlamaya devam etmekle beraber, müşterilerin aynı zamanda konforlu ve sürtünmesiz bir ortamda ve müşterinin de dolandırıcılık yönetiminin bir parçası olacak bir odakla işlem yapabilmelerini sağlamaya dönük çalışmalarını sürdürecek. Bu doğrultuda, dolandırıcılık riski izleme yönetim sistemlerinin güncel teknoloji ve analitik metotlarla güçlendirilmesiyle müşteri deneyiminin de sürekli geliştirilmesi en önemli hedeflerden biri olmaya devam edecek.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as