Eğitim

Eğitim

Garanti BBVA, çalışanların kendi eğitim deneyimlerini oluşturma ve yeni beceriler geliştirme özerkliğine sahip oldukları sürekli öğrenme kültürünü teşvik ediyor. Bununla paralel olarak Garanti BBVA Eğitim, eğitim ihtiyaçlarını dinamik, çevik, proaktif ve dijital çözümlerle cevaplayarak, çalışanları bugünün ve geleceğin yetkinliklerine hazırlayan bir öğrenme ekosistemi sunmaya odaklanmaya devam ediyor.

 • Dijital gelişim çözümlerine verilen önem artarak devam etti.

  Evden çalışma düzenine geçiş ile birlikte daha önce sınıf içi olarak düzenlenen eğitimler hızlı bir şekilde dijital platformlar üzerinden GETSınıf yöntemi ile verilecek şekilde yeniden tasarlandı. 3.200 adet uzaktan eğitime, 33.000 katılım sağlandı.

  Bu döneme özel olarak çalışanlarımızın ihtiyacı olan telefonda satış, uzaktan çalışma ortamında ekip yönetimi ve liderlik, online sunumlar yapmak gibi konularda yeni online eğitimler düzenlendi. Yine Grup genelinde başlatılan bir inisiyatif ile çalışanların bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu “Resilience / Dayanıklılık” konusuna odaklanıldı. İçeriği Banka’ya özel olarak tasarlanan ve online olarak verilen eğitim tüm çalışanların seçimine sunuldu, önümüzdeki yıl da odaklanmaya devam edilecek.

  Oyunlaştırma ile bilgilerin kalıcılığını ve pekiştirilmesini sağlayan mobil uygulamaların kullanımına ağırlık verildi. Kullanılan mobil uygulamalar öğrenme deneyimini tamamlayacak şekilde tasarımlara dahil edildi.

  Her ay 85.000 adet, yıllık 1 milyon soru çözüldü. Her yıl artarak ilerlemenin hedeflendiği dijital eğitim oranı ise %47 olarak gerçekleşti.

 • Sadece eğitime odaklanmayı mümkün hale getirdiğimiz #egitimsaati uygulaması hayata geçirildi.

  Çalışanların belirli periyotlarda, gün içinde, zamanını kendi belirledikleri, gelişimlerine odaklanmalarını ve online eğitimleri zamanında  tamamlamalarını sağlayacak #egitimsaati uygulaması başlatıldı. Bu uygulamanın şubelerde ilk pilot çalışmasına katılan çalışma arkadaşlarımızın %95’i uygulamanın faydalı olduğunu paylaşırken, pilot çalışmaya katılan şubelerin %100'ünde eğitim saatinde artış yaşandı. Tüm şubelerdeki ortalama artış Ekim sonu raporlamasına göre %178 olarak gerçekleşti. Şubelerde yaşanan olumlu deneyim sonrası Genel Müdürlük ekiplerinde de yaygınlaştırmak amacıyla pilot çalışmaya başlandı.

   

 • Birbirinden öğrenme kültürünü teşvik etmeye yönelik etkinlikler tasarlandı.

  Yıl içinde belirli sayıda çalışana sunulan konferans ve seminerlerle ilgili bilgilerin Banka’da daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak, bilgi paylaşımını artırmak ve birlikte değer yaratmak için “Bir Gidene Soralım!” etkinliği tasarlandı ve yıl sonunda ilk paylaşım seansı düzenlendi.

 • Farklı sektörlerden konuşmacıları ağırladığımız seminerlere devam edildi.

  Bu yıl da Banka’nın stratejilerine paralel ve çalışan ihtiyaçlarına yönelik olarak finans sektöründen ve farklı disiplinlerden alanında uzman profesyonellerin ağırlandığı seminerler serisine devam ediliyor.

 • Geleceğin yetkinliklerine odaklanılan farklı gelişim başlıklarına yer verildi.

  Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine dayanan yeni konu başlıklarına yer verildi. 2018’de başlanılan, çalışanların yetkinliklerini geliştirerek veriye dayalı stratejiler belirlenmesine katkı sağlamalarını amaçlayan (Data Specialist& Data Scientist) veri yönetiminde uzmanlaşmaya yönelik programlara güncel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak devam ediliyor.

  Çalışanların yenilikçi teknolojileri daha iyi öğrenip, içselleştirerek iş fikirlerine dönüştürebilmelerini sağlamak ve bu alanda gelişimi sürekli kılmak amacı ile tasarladığımız ve dünyanın en seçkin üniversitelerinin (Columbia, Wharton, MIT, ELU) dijital içeriklerinin yer aldığı Enabler Technologies Sertifika Programını hayata geçirdik. Banka genelinde 116 kişi programa katıldı. Banka içinde yürütülen Fikrini Getir uygulamasına bu programda geliştirilen 3 yeni proje fikri sunuldu.

  Tüm BBVA Grubu'nu kapsayacak şekilde ‘’siber güvenlik’’ ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik eğitimlere yoğun olarak devam edildi. Yine grup genelinde düzenlenen siber güvenlik haftası kapsamındaki eğitimlere katılım sağlandı.

  Geçen yıl sunduğumuz eğitimler arasında %6 oranında yer verilen yeni yetkinlik gelişimi eğitimleri, daha geniş hedef kitlelere sunularak bu yıl %19’a çıkarıldı.

 • Çalışanların eğitim programları ve yolculukları gözden geçirildi.

  Yetenek yönetimi politikası kapsamında seçilen genç yeteneklerin eğitim deneyimlerini en verimli hale getirmek amacıyla eğitim programları gözden geçirilerek, kişileri aday oldukları bir sonraki role hazırlayacak şekilde yeniden tasarlandı. Bu yıl şubede görev alan tüm portföylerin ve Müşteri Danışmanlarının eğitim programları gözden geçirilerek güncellemeler yapıldı. Yapılan ihtiyaç analizleri sonrasında kariyer programlarını destekleyecek şekilde yeni konu başlıkları eklenerek yeniden yapılandırıldı ve eğitimlerin etkinliklerini ölçmek amacıyla kullanılan ölçme araçları çeşitlendirildi.

  Bu yıla özel olarak Nakit Yönetimi ve Finansal Analiz konularına odaklanıldı. Her iki konuda özel sertifika programları tasarlandı.

 • Benzersiz bir öğrenme deneyimi yaşatmak amacıyla eğitim portalının geliştirilmesine odaklanıldı.

  Sürekli gelişimin esas alındığı bu yıl da, çalışanların gelişim alanları ve yetkinliklerine yönelik eğitimler sunulmaya devam edildi. Bu yıl Garanti BBVA Eğitim portalı bilgi mimarisinin global trendler ve sürekli değişen dijital ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesine ve ortak öğrenme stratejisi ile kullanıcı öğrenme deneyimini iyileştirmeye odaklanıldı. Yenilenen portalın çalışanlar için daha iyi, daha hızlı ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmasını, çalışanları gelişim ihtiyaçları doğrultusunda kolayca yönlendiren bir akıllı tasarım olmasını ve benzersiz bir öğrenim deneyimi yaşamak için çalışanların tercih edecekleri ilk yer olmasını sağlayacak önceliklere yer verildi.

 • Bu yıl paydaş yönetimine her zamankinden daha çok odaklanıldı.

  Mevcut işlerinin yanında yarı zamanlı olarak eğitim veren çalışanların eğitimlere verdikleri destek süreci yeniden ele alındı. Bu kapsamda mevcut görevi tam zamanlı eğitim vermek olan iç eğiticilerin bu kişilere 1-1 mentorluk yaptığı bir gelişim yolculuğu hayata geçirildi. Eğiticilerimizin gelişimini desteklemek amacıyla her ay hazırlanan “Dijital Eğitim Bülteni” kendileriyle paylaşılıyor.

  Aynı zamanda bu yıl ilk kez, eğitim alanındaki tedarikçiler ve paydaşlar ile fikir alışverişinin yapılacağı ve aynı zamanda yeni dönem eğitim stratejimizin paylaşılacağı bir online zirve tasarlandı. Yıl içinde gerçekleştirilen ve öne çıkarılmak istenen faaliyetlerle ilgili haftalık gelişim bülteni hazırlanarak, tüm çalışanlarla paylaşılıyor.

  1 Ocak 2021 itibarıyla eğitim faaliyetlerinin iştiraklerimizi de kapsayacak şekilde merkezi yönetilmesi için altyapı çalışmaları başlatıldı.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as