Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

Kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini, karar alma mekanizmalarındaki rolünün artması, hem profesyonel hayatta hem de toplum içinde cinsiyet eşitliğini sağlamak ve çeşitlilik Garanti BBVA’nın yetenek yönetimi yaklaşımının merkezinde yer alıyor.

Türkiye’de %33 olan kadınların iş gücüne katılım oranının OECD ortalaması olan %63’e çıkması durumunda 2025 yılında GSYİH’sini yaklaşık 250 milyar ABD Doları artırması öngörülüyor. Fırsat eşitliğini ve çeşitliliği ekonomik büyümeye katkı sağlamanın yanında kurumsal kültürün temel bir değeri ve itici gücü olarak gören Garanti BBVA, çalışanlarını farklı düşüncelere ve birbirlerinin farklılıklarına saygı duymaya teşvik ediyor.

Garanti BBVA’da tüm çalışanların %58’ini, orta/üst düzey yönetimin %40’ını kadın çalışanlar oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesine verdiği önemin bir sonucu olarak Garanti BBVA, Fırsat Eşitliği Model’ini (FEM) ilk uygulayan şirketlerden biri oldu. Ayrıca Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) ilk imzacılarından biri olan Garanti BBVA, bu ilkeleri Türkiye’den imzalayan ilk banka.

Genel Müdür Yardımcısı seviyesinden yönetici seviyesine kadar kadın ve erkek temsilcilerin bulunduğu Cinsiyet Eşitliği çalıştayları, 2015 yılından beri kadınların finansal sisteme dahil edilmeleri, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında Banka çalışanlarına veya tüm dış paydaşlara yönelik program, süreç ve girişimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor. Çalıştaylara toplantı gündemlerine göre farklı seviyelerden ve çalışma lokasyonlarından çalışanlar da katılıyor.

Kadın liderlerin güçlenmesi ve Banka içi iletişim ağlarında bilinilirliklerinin artması amacıyla başlatılan Kadın Liderliği Mentorluk Programı yöneticilerimiz için 2020 yılında da devam etti. Program kapsamında bugüne kadar 80’den fazla kadın yönetici mentorluk aldı, 40’dan fazla mentor ise mentorluk verdi.

Garanti BBVA, kadınların üst yönetimde daha yüksek oranda yer bulmaları amacıyla Mart 2017’de hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü Türkiye’de kurucu üye olarak yer alıyor.

Garanti BBVA, aile içi şiddet gören çalışanlara ihtiyaç duyduklarında destek sağlamak ve aile içi şiddetin iş yerine etkileri bakımından yöneticilere yol göstermek amacıyla 2016 yılında kurduğu Aile İçi Şiddet Platformu kapsamında, 2020 yılında da çalışanları ile birinci derece akrabalarına Aile İçi Şiddet Hattı ile 7/24 hizmet vermeye devam etti. Program kapsamında ayrıca “Aile içi Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkisi” konusunda bir iletişim çalışması 2020 yılı içinde tamamlandı.

Banka 2019 Ocak ayında Ayrımcılık ve Cinsel Tacizi Önleme Politikasını tüm çalışanları ile paylaştı. Şeffaf ve açık bildirim kanalları ve aldığı önlemleri daha erişilebilir hale getirdi.

Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kadınların ve erkeklerin eşit sorumluluğu olduğuna inanan Banka, 2020 yılında Babalık İzni’ni 5 günden 10 güne uzattı. Banka liderliğinde tüm BBVA ülkelerinde de Babalık İzni’nin uzatılması için çalışmalar yapılmaya başlandı.

Banka ayrıca toplumsal cinsiyet ve bilinçsiz ön yargılar konusunda da çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları ile kurumda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kültürünün yerleşmesi için çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle, bilinçsiz önyargı ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak için yeni eğitimler tasarlandı. Zorunlu olarak dijital kanallardan verilen bu eğitimler ile çalışanların kalıplaşmış düşüncelerden sıyrılarak özgürleşmesi, önyargılarını keşfederek, bu önyargılarının etkilerini en aza indirebilmeleri hedeflendi. Eğitimler sonrasında tüm Banka’ya yönelik farkındalık yaratmak ve bilgilerin pekiştirilmesini sağlamak amacıyla oyunlaştırılmış etkinlikler düzenlendi.

Garanti BBVA, cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynağı, müşteriler ve toplum nezdinde yaptığı çeşitli uygulama ve çalışmalarla, dünya çapında 36 ülke ve bölgede 10 sektörden 230 şirketin bulunduğu Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne dört senedir dahil olan Türkiye’den tek şirket.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as