Öngörüler

Öngörüler

Dönüşen Dünyaya Uyum

Garanti BBVA’nın insan kaynağı yaklaşımında, dönüşen dünya dinamikleri en çok erişilebilirlik konusunu ön plana çıkardı. Var olan ve tüm çalışanların kullanımına sunulan bu çok çeşitli hizmet ve ürünlerin çalışanın sürekli erişebileceği bir kanaldan sunumu öncelik kazandı. Bu kapsamda Garanti BBVA 2021 yılının ilk çeyreğinde hayata geçecek yalnızca çalışanlarının kullanımına yönelik bir mobil uygulamayı devreye almak için hazırlıklarına devam ediyor. 

Uygulama Garanti BBVA çalışanlarının çalışan kimliğiyle ihtiyaç duyduğu dünyayı erişime sunmayı amaçlıyor.

Mobil uygulama dışında var olan ve farklı portallardan erişime açılan, çalışanın kariyer ve gelişimine yönelik tüm kanalları bünyesinde barındıracak ortak bir portal yaratmak üzerine çalışmalar da bu dönüşümün bir diğer önemli atılımı. Bu kapsamda çalışanlar “Gelişim Modeli” bünyesinde yer alan ölçme, değerlendirme adımlarından, eğitim ve kariyer uygulamalarına kadar tüm döngüyü daha bütünleşik bir bakış açısıyla görebilecek ve kullanabilecek.

Kariyer ve Gelişim Portalı ile çalışanların etkin bir şekilde gelişimlerine odaklanacağı bir aracı hayata geçirecek olan Garanti BBVA, çalışanın yıl boyunca gelişimlerini takip edebilecekleri kullanıcı dostu bir platform hayata geçirmiş olacak.

Kurum değerlerinin her fırsatta yaşatılması ve eşitlikçi, önyargılardan uzak bir çalışma kültürü yaratmak için de yeni adımlar atılacak. Annelik, babalık ve engellilere yönelik çalışan gruplarıyla çalışanların fikir alışverişinde bulunarak iş süreçlerini destekleyecek yeni projeler geliştirmesi sağlanacak. 

Kısa vadede, var olan kanallarını daha kullanıcı dostu bir alanda konsolide edecek olan Garanti BBVA, orta vadede bu vizyonunu bu kanalların etkin kullanımını sağlayacak adımlarla ve memnuniyeti ölçecek bir anket uygulaması ile güçlendirecek. Uzun vadede ise Yetenek ve Kültür ekiplerinin hizmet sağlayıcı ve danışman rollerinde tüm çalışanlara yol gösterecek çalışmaları tasarlayan ekip olması hedefleniyor. Geleceğin insan kaynağı yönetiminde, çalışanın ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve süreçleri kendi çizdiği gelişim planına uygun biçimde yönetmesi ve kararlarda görüş sahibi olması Garanti BBVA’nın var olan eşitlikçi ve kapsayıcı çalışma ortamını daha da geliştirme yolunda atacağı en büyük adım olacak.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as