Yetenek Kazanımı

Yetenek Kazanımı

Tüm kurum içi yükselmeler ve görevler arası geçişler için standart kriterler (deneyim, görevde çalışma süresi, performans, yetkinlik değerlendirmesi, mülakat vb.) oluşturularak kariyer haritaları kapsamında şeffaf bir yaklaşımla tüm Banka’ya ilan ediliyor. Garanti BBVA’da çalışanlar, seçtikleri kariyer yoluna göre yönlendirilerek destekleniyor.

Gelişim modeli uygulaması çalışanların gelişimine olan faydaların daha net ortaya konulduğu ve sürekliliğin sağlandığı bir yapı sunuyor. Bu model bir çalışanın işini yürütürken bağlılıkla Banka’ya yüksek katkı sağlayan işler yapmaya devam etmesini ve bunu yaparken de bilgi birikimini artırıp kariyerinde ilerlemesini sağlıyor. Model sürekli öğrenme kültürünü destekliyor ve yeni deneyimler kazandırarak çalışanları geliştirmeyi amaçlıyor.

Çalışan merkezli kariyer planlama modeli oluşturularak, çalışan görüşmeleri koçluk modeli ile uyumlu bir yapıda oluşturuldu. 8.856 çalışan ile kariyer görüşmesi gerçekleştirildi.

Farklı iş alanlarında banka içi deneyimi zenginleştirmeyi ve gelişimi desteklemeyi amaçlayan Kariyer Yönetim sistemi, çalışanların kişisel hedefleri doğrultusunda kariyer gelişimlerini planlamalarına olanak sağlıyor.

Bu sistem, sahip olunan uzmanlık alanlarında ilerlemeyi ve yeni kariyer hareketlerinin açık ve şeffaf bir şekilde paylaşımını da mümkün kılıyor.

Çalışanlar, kariyer portalı aracılığıyla yetkinlik, deneyim, performans, beklenti ve hedeflerine bağlı olarak kariyer geçişleri ve kariyer yolları hakkında detaylı bilgiye diledikleri zaman ulaşabiliyorlar.

BBVA Grubu’nun ve Garanti BBVA’nın stratejileriyle paralel olacak şekilde düzenlenen performans değerlendirme ve 360° Geri Bildirim süreci ile, daha objektif kriterler temel alınarak, hedefler, değerler ve yetkinlikler değerlendiriliyor. Çalışanların sürdürülebilir performanslarından ve yetkinlik sonuçlarından, ücretlendirme, kariyer ve gelişim konularında girdi olarak yararlanılıyor.

Garanti BBVA Grup şirketleri bünyesinde oluşan açık pozisyonlar Kariyer Fırsatları aracılığıyla çalışanlara duyuruluyor. Yeteneklerini kendi içinden yetiştirmeye odaklanan Garanti BBVA, tüm açık pozisyonlarda önceliği iç kariyer geçişlerine veriyor. Göreve kendilerini uygun bulan iç adaylar, herhangi bir kişi veya yöneticiden onay almadan ilanlara kendileri başvurabiliyor ve değerlendirme sürecine dahil ediliyorlar. Çalışanlar, Kariyer Fırsatı başvurusu yaptığında yöneticilerini diledikleri adımda bilgilendirebiliyorlar.

İç fırsatların yanı sıra BBVA Grubu bünyesinde yer alan tüm açık pozisyonlar global kariyer sitesi aracılığıyla tüm Grup çalışanlarıyla eş zamanlı olarak Garanti BBVA çalışanlarıyla da paylaşılıyor. Farklı kültürleri de öğrenmeyi destekleyen uluslararası kariyer fırsatları tüm Grup ülkeleri çalışanları tarafından ortak bir platformdan herkese açık şekilde sunuluyor ve beklenen yetkinlikleri sağlayan çalışanlar eşit seviyede değerlendiriliyor.

2021 yılında her bir görev için gerekli teknik yetkinlikler belirlendi. Buna göre çalışanlar kendi görevlerinden beklenen teknik yetkinlik seviyelerini görüntüleyebiliyor. Böylece davranışsal yetkinlikler ile birlikte bütünsel bir şekilde kendilerinden bekleneni değerlendirip bu yönde gelişim fırsatı yakalıyorlar.

Çalışanlar farkındalık süreçlerine katkı sağlamak ve teknik, davranışsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla farklı kanallarda, ihtiyaca uygun olabilecek farklı yöntemlerle (iç koçluk, dış koçluk, kadın liderliği mentorluk programı, işbaşı süreçlerinde mentorluk programları vb.) koçluk ve mentorluk uygulamalarından faydalanıyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as