Öngörüler

Öngörüler

COVID-19, hem insanlar, hem de kurumlar için hayatın her alanını etkileyen ve değiştiren bir etken oldu. Çalışma şeklimizden, alışveriş alışkanlıklarımıza, iletişim araçlarımızdan boş vakitlerimizi değerlendirme tercihlerimize, temas ettiğimiz kurumlardan beklentilerimize kadar pek çok rutinimiz değişti ve dönüştü. Bu değişimin önemli bir kısmı 2022 yılında ve daha sonrasında da geçerli olacak.

Tüketiciler için 2021 yılındaki en yoğun odak noktası hiç şüphesiz sağlıktı. Tüketiciler, herhangi bir bulaş riskinden kaçınmak için çok uzun süreli alışkanlıklarını değiştirmeye gönüllü oldu. Bankacılık dünyası için en büyük etki; mobil uygulamalar ve çağrı merkezi gibi yüz yüze temas olmayan kanallara olan yönelimde yaşandı. Müşteriler, normalde birkaç yıl gerektiren büyük bir dönüşümü, birkaç haftada tamamlayarak dijital kanalları daha çok tercih etmeye başladı. Tüketicilerin, pandemi dönemindeki davranışları, pandeminin ve alınan önlemlerin seyrine göre de değişkenlik gösterdi. Örneğin; pandemi boyunca çeşitli kategorilerdeki harcama trendi değişti. Mart ve Nisan aylarında eğlence, dışarıda yemeiçme, kozmetik, aksesuar gibi harcamalarını büyük ölçüde kısan tüketiciler, daha sonra pandeminin getirdiği yorgunlukla bu kategorilerin bazılarındaki harcamalarını yeniden eski seviyelerine getirdi. Bu değişikliklerin önümüzdeki yılda da devam edeceğini söyleyebiliriz.

Bu dönemde müşterisinin ve hatta toplumun iyiliğini düşünen ve iletişimlerinde şeffaf ve samimi olan markalar öne çıktı. Benzer şekilde, müşteriler sürdürülebilir bir çevre ve toplum için çalışan ve faaliyetlerinde bu konuya hassasiyet gösteren firmaları radarına ve portföyüne almaya başladı. Garanti BBVA, bu belirsiz ve zor dönemde kendisine düşen rol ve sorumluluğun son derece farkında olarak, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında ve tatmin edici bir şekilde karşılayabilmek için hizmet modelinde gerekli değişiklikleri çevik bir şekilde yapmaya devam edecek. Bu kapsamda insan kaynağının da bu yeni normale adaptasyon sürecini kolaylaştırabilmek için hem esenliklerini sağlamak hem de yetkinliklerini geliştirmek yine vazgeçilmez önceliklerinden biri olacak.

Bu dönemde müşterilerin ulaşılabilir olma beklentilerini karşılama ve müşterilere onların en çok tercih ettikleri kanallardan erişme arzusuyla, Garanti BBVA farklı iletişim uygulamalarını bankacılık uygulamalarıyla entegre ederek müşterileri için yeni kanal zenginlikleri oluşturmayı hedefiyle çalışacak. Müşterilerin video ve dijital içerikleri kullanma oranının gitgide arttığını göz önünde bulundurarak, finansal ihtiyaçlarına getirilen çözümleri müşterilere iletmede bu kanallar daha fazla kullanılmaya başlanacak.

Garanti BBVA, 2021’in ekonomik anlamda daha pozitif bir yıl olmasını beklemekle birlikte 2020 yılına paralel şekilde müşterilerin çok fazla finansal danışmanlığa ihtiyaç duyacağı bir yıl olacağını ön görüyor. Bu nedenle, müşterilerinin finansal sağlıklarına katkı sağlayacak hizmetlerin ve ürünlerin sayısının ve frekansının artması için çalışmalarına devam edecek. 2021 senesinde global trendleri yakından takip ederek farklı temalara yatırım yapan yeni yatırım fonlarının da ihracıyla ürün yelpazesini genişletecek.

Sürdürülebilir ürünlerle, çalışan, emekli, esnaf bütün bireysel gruptaki müşterilerin her ihtiyacında yanında olmaya devam edecek.

Garanti BBVA, Türkiye’de ekonominin %99’unu oluşturan KOBİ’lerin finansal sağlığı ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için de çalışmalara devam edecek. Değişen dünya koşullarına uygun çözümler sunarak, hayatlarını kolaylaştırıp, iş yapış şekillerini iyileştirmelerine katkıda bulunacak. KOBİ’lerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak, dijitalleşmelerine katkı sağlamak ve gelişimlerini desteklemek için ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürecek.

Garanti BBVA’nın müşterilere karşı her zaman “şeffaf”, “açık” ve “sorumlu” bir yaklaşım biçimi benimseyen ilkeleri, müşteri deneyimini iyileştirme ve bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olma stratejisinin temel bir unsuru olarak kalacak.

Müşterilerin finansal sağlıklarını daha iyi bir noktaya taşımak için yapılan önerileri genişleterek, onların günlük finansal hayatlarını kolayca yönetebilmelerine ve yaşam hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak için onlara tavsiye ve çözümler sunulmaya devam edilecek. Garanti BBVA’nın 2021’de de vizyonu; müşterilerinin finansal sorumluluklarını yerine getirirken, varlık ve borçlarını doğru yönetmelerinde, geleceğe ilişkin özgür ve güvenli bir yaşam tarzı planlama yeteneği kazanmalarında onların yanında olmak ve “Güvenilir Finansal Koç” olarak hayatlarında konumlanabilmek olacak.

Garanti BBVA, daha sağlıklı bir ticaret hayatına ve ekonominin gücüne destekte bulunmak için tek tek tüzel müşterilerin finansal sağlıklarının iyileştirilmesinden başlayarak katkı sağlamanın önemine inanıyor ve bu vizyonu ülkemize banka olarak sağlayabileceğimiz faydanın kilit parçalarından biri olarak görüyor. Bu amaçla tüzel müşterilerin finansal performanslarının takibini düzenli olarak yapmayı, kuracağı akıllı yapılar ile müşterilerin finansal anlamda ileride sıkıntıya düşebilecekleri noktaları önceden tespit edip onları zamanında uyarmayı hedefliyor. Müşterilerin daha güçlü bir finansal yapıya ulaşmalarında izleyebilecekleri yolları Garanti BBVA’nın onlara sunabileceği ürün ve servis önerileri ile zenginleştirerek, kişiselleştirilmiş proaktif tavsiyeler şeklinde sunmayı amaçlıyor. Garanti BBVA’nın önümüzdeki yıllar için vizyonu, sadece müşterilerin başvurdukları zamanlarda değil, her an onların yanında olmak ve onlar hissetmese dahi ihtiyaç duydukları tüm noktalarda geleneksel tanımın ötesinde bir bankacılık anlayışı ile kapsamlı bir finansal danışmanlık hizmetini onlara sunabilmek.

Garanti BBVA, en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için kullanıcılarıyla sürekli iletişimde kalarak, müşteri yolculuğunu devamlı gözlemleyip iyileştirmek için adımlar atmaya devam edecek.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as