Eğitim

Garanti BBVA, çalışanların kendi eğitim deneyimlerini tasarlama ve yeni beceriler geliştirme özerkliğine sahip oldukları sürekli öğrenme kültürünü teşvik ediyor. Çalışanların kendi gelişim fırsatlarını yaratabileceği bir ekosistem oluşturmaya odaklanıyor.

Garanti BBVA Eğitim bugüne kadar Banka’da tasarladığı, planladığı tüm gelişim ve öğrenme faaliyetlerini finans sektörünün en iyi insan kaynağını yetiştirme, gelişimi sürekli kılma ve gelişimi bir yatırım aracı olarak görme vizyonu ile gerçekleştirdi.

Sürekli gelişimin esas alındığı bu yıl da, çalışanların gelişim alanları ve yetkinliklerine yönelik eğitimler sunulmaya devam edildi. Bu kapsamda, gelişimlerini sürekli takip edebilecekleri platformların geliştirilmesine öncelik verildi.

Öğrenen bir organizasyon olarak, eğitim yönetiminde süreklilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından, Banka içerisinde akredite, konusunda uzman kişilerden oluşan iç eğitmenlik sistemi etkin şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bunun yanında, finans sektöründen ve farklı disiplinlerden alanında uzman profesyonellerin ağırlandığı seminerler serisine başlandı. Pek çok konuyu farklı bakış açılarıyla dinleme fırsatı sunulan çalışanların gelişimlerine katkı sağlaması hedeflendi.

Yeni organizasyon ve çalışma modeline yönelik gelişim fırsatları yaratıldı.

2019 yılında ağırlıklı olarak; bankanın çalışmalarını hızlandıracak, ürün ve süreçlerin daha kaliteli olmasını sağlayacak çevik çalışma metodolojisi gündeme alındı. Çalışanları hem bu değişime hazırlamak hem de yeni çalışma modelinin esaslarını aktarmak için çeşitli gelişim fırsatları sunuldu.

1.000’e yakın çalışan, yeni çalışma modelindeki çalışma prensipleri, ürün ve süreçlerin tasarımları için en iyi deneyimi oluşturmak adına planlanan uygulamalı sınıf içi ve online içeriklerden oluşan kapsamlı bir eğitim programından geçtiler

Çeşitlilik konusu her yıl olduğu gibi öncelikler arasındaydı

Bu yıl bilinçsiz önyargı ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin tüm bankada çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak için yeni eğitimler tasarlandı. Zorunlu olarak dijital kanallardan verilen bu eğitimler ile çalışanların kalıplaşmış düşüncelerden sıyrılarak özgürleşmesi, önyargılarını keşfederek, bu önyargılarının etkilerini en aza indirebilmeleri hedeflendi. Aynı zamanda, kadın çalışanlara yönelik kadın liderliği eğitim ve mentorluk çalışmalarına devam edildi.

Çalışanların eğitim planları ve yolculukları gözden geçirildi.

Yetenek grupları adı altında gerek Banka'nın birimlerine gerekse şubelerine kazandırılan genç yeteneklerin deneyimlerini en verimli hale getirmek amacıyla eğitim programları gözden geçirildi. Çevik metodolojiler, geri bildirim kültürünü besleyen iletişim ve farkındalık eğitimleri programların kapsamına dahil edildi.

Geleceğin yetkinliklerine odaklanılan farklı gelişim başlıklarına yer verildi

Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine dayanan yeni konu başlıklarına yer verildi. 2018’de başlanılan, çalışanların yetkinliklerini geliştirerek veriye dayalı stratejiler belirlenmesine katkı sağlamalarını amaçlayan (Data Specialist& Data Scientist) veri yönetiminde uzmanlaşmaya yönelik programlara aynı kapsamda devam edildi.

Çalışanların yenilikçi teknolojileri daha iyi öğrenip, içselleştirerek iş fikirlerine dönüştürebilmelerini sağlamak ve bu alanda gelişimi sürekli kılmak amacı ile dünyanın en seçkin üniversitelerinin (Columbia, Wharton, MIT, ELU) dijital içeriklerinin yer aldığı Enabler Technologies Sertifika Programı tasarlandı.

Davranışsal Ekonomi kavramını benimsetmeye yönelik olarak yeni gelişimler tasarlandı ve yaklaşık 8.000 kişi için eğitim planlamaları gerçekleştirildi. Finansal bir kavramdan öte, bu kavramın tüm iş birimlerinde bir düşünme yöntemi olarak benimsetilmesi sağlandı. Yine tüm bankayı kapsayacak şekilde ‘’siber güvenlik’’ ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik eğitimler verildi.

Tasarım odaklı düşünme ile ilgili inisiyatiflere devam edildi, 500’e yakın kişi bu kapsamda eğitildi ve başka pek çok ürün ve süreç tasarımı için düzenlenen workshoplarla çalışanlara destek verildi.

Dijital Gelişim Çözümlerine verilen önem artarak devam etti

Garanti BBVA Eğitim, dijital öğrenmeyi odağında tutma stratejisine bağlı olarak, hem süre hem de yöntem olarak farklı dijital gelişim çözümlerinin kullanımını artırdı.

2019 yılında 55.000 saatlik canlı yayın ile geçen senenin iki katı bir gelişim kaydedildi. Konusunda uzman kişilerden güncel bilgileri interaktif bir şekilde öğrenmeleri sağlandı. Farklı başlıklarda gelişim imkanı sunan video portalındaki video sayısı 2.000’e ulaştı.

Eğitimler sonrası bilgilerin kalıcılığını ve pekiştirilmesini sağlayan mobil uygulamalarda ise yaklaşık 11.000 saatlik bir etki yaratıldı.

Garanti BBVA, 2019 yılında yaklaşık 43 saat/insan eğitim verdi. Her yıl artarak ilerlemenin hedeflendiği dijital eğitim oranı ise %38 olarak gerçekleşti.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as