İnsan Kaynağı Yönetimi

Garanti BBVA, doğru göreve doğru kişiyi yerleştirmek için, yetkinlikler üzerine kurgulanmış, objektif, pozisyona özel geliştirilen farklı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri kullanıyor.

2019 yılında 109 kişi yeni mezun genç yetenek programları kapsamında göreve başladı. 80 üniversite öğrencisine de şube ve birimlerde staj imkanı sağlandı. Aynı zamanda, yeteneğe daha erken dokunarak ve staj yolculuğunu da bu sürecin daha etkin bir parçası haline getirerek doğru adayları bankaya kazandırmayı hedefleyen yetenekleri hedefleyen etkinlikleri farklılaştırıldı.

Tüm kurum içi yükselmeler ve görevler arası geçişler için standart kriterler (deneyim, görevde çalışma süresi, performans, yetkinlik değerlendirmesi, sınav, mülakat vb.) oluşturularak kariyer haritaları kapsamında şeffaf bir yaklaşımla tüm bankaya ilan ediliyor. Garanti BBVA’da çalışanlar, seçtikleri kariyer yoluna göre yönlendirilerek destekleniyor.

2019 yılında hayata geçirilen uygulamaların, çalışanların gelişimine olan faydalarını daha net ortaya koyabilmek ve sürekliliğini sağlayabilmek adına Gelişim Modeli uygulaması hayata geçirildi. Bu yeni model ile hedef, her bir çalışanın işine yürekten bağlılıkla bankaya yüksek katkı sağlayan işler yapmaya devam etmesi ve bunu yaparken de bilgi birikimini artırıp kariyerinde ilerlemesi. Model sürekli öğrenme kültürünü destekliyor ve yeni deneyimler kazandırarak çalışanları geliştirmeyi amaçlıyor.

Çalışan merkezli kariyer planlama modeli oluşturularak, çalışan görüşmeleri koçluk modeli ile uyumlu bir yapıda oluşturuldu. Çalışan iletişiminin artırılması ve iletişim kalitesinin yükseltilmesi için 1.578 şube ve 676 bölge müdürlüğü ziyareti yapıldı. 8.856 çalışan ile kariyer görüşmesi gerçekleştirildi.

Uygulamaya alınan yeni kariyer yönetimi sisteminde kariyer gelişimi alternatifleri sunularak ilgili uzmanlık alanında ilerleme olanağı tanınıyor ve kariyer yönetiminde istikrar sağlanması için ortak bir çerçeve sunuluyor. Aynı zamanda çalışanlara kendi kariyer yönetimlerini ve gelişim alanlarını sahiplendirirken, kariyer hareketlerinin açık ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlıyor ve görevin niteliklerini yansıtan bir unvan yapısı sunuyor.

BBVA Grubu’nun ve Garanti BBVA’nın stratejileriyle paralel olacak şekilde düzenlenen performans sistemiyle, daha objektif kriterler temel alınarak, hedef ve yetkinlikler beraber değerlendiriliyor. Çalışanlar hedef ve yetkinlik sonuçlarından, ücretlendirme, kariyer ve gelişim konularında girdi olarak yararlanılıyor.

Banka 2019 yılında BBVA Grubu ve kariyer yönetimi stratejilerine paralel olarak yenilediği, açık pozisyonların öncelikle kurum içinde ilan edilerek başvuruyla başlayan değerlendirme sürecinin standardize edilmesini hedefleyen Kariyer Fırsatı Politikasını yayımladı. Politika, kurum içi kariyer fırsatlarının tüm çalışanlara daha şeffaf, objektif, esnek ve tutarlı bir şekilde sunulabilmesini sağlıyor.

Gelişim Modeli kapsamında Grup ülkeleri arasında deneyim ve kariyer aracı olarak uygulanmaya başlayan Uluslararası Kariyer Fırsatları programı 2019 yılında çalışanlar ile paylaşıldı. Tüm çalışanlar uzun soluklu ve kalıcı kariyer hareketleri için geçerli olacak ilanları takip ederek başvuru sürecine dahil olabiliyorlar.

Çalışanların farkındalık süreçlerine katkı sağlamak ve teknik, davranışsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla farklı kanallarda, ihtiyaca uygun olabilecek farklı yöntemlerle (iç koçluk, dış koçluk, kadın liderliği mentorluk programı, işbaşı süreçlerinde mentorluk programları vb.) koçluk ve mentorluk çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediliyor. 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmalarla birlikte koçluk ve mentorluk uygulamalarının online bir platforma taşınarak daha fazla çalışanın ulaşacağı bir uygulama haline getirilmesi hedefleniyor.

Çalışan Diyaloğu ve Memnuniyeti, Çalışanların Yönetime Katılımı

İntranet, çalışan bağlılığı araştırması, iç müşteri memnuniyeti anketi ve çalışanın sesi platformu GONG gibi farklı kanalları sistematik olarak kullanarak çalışan görüşlerini alan Garanti BBVA, çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Garanti BBVA, çalışanlarının iş-özel yaşam dengesi, performans yönetimi, ödüllendirme, takdir, eğitim ve gelişim olanaklarına ilişkin görüşlerini almak amacıyla her yıl Çalışan Bağlılığı Anketi yapıyor. 2019 yılında Çalışan Bağlılığı skoru %70 olarak gerçekleşti.

360 Derece Değerlendirme ve Geri Bildirim süreciyle çalışanların hem kendileri hem çalışma arkadaşları hem yöneticileri hem de birlikte çalıştıkları ekip üyeleri ile ilgili görüşlerini alarak, geri bildirim alma ve verme kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda bu süreç, çalışanların güçlü yönlerini ve gelişim fırsatlarını görebilmelerini ve kişisel gelişim planlarını bu doğrultuda oluşturabilmelerine imkan tanıyor.

Çalışanları fikir ve önerilerini, Önersen, Gong, Atölye isimli öneri ve fikir platformları ile intranet portalındaki Sor/Paylaş bölümleri aracılığıyla iletiyor. “Önersen” platformu ile iletilen öneriler 2019 yılında 992 olurken, bu önerilerden ikisi ödüllendirildi. 2007 yılından bu yana 24.000’den fazla fikir bu kanalla iletildi. 2019'da İndsn Kaynakları uygulamaları ve çalışma ortamıyla ilgili çalışanların sesini duyuran GONG platformu ile de 230 fikir paylaşıldı.

Her yıl Genel Müdür ve Üst Yönetim "Gelecek Toplantısı" isimli buluşmalarda tüm yönetim ekiplerini bir araya getirerek Garanti BBVA’nın güncel durumunu ve bir sonraki yıla ilişkin strateji, hedef ve amaçlarını paylaşıyor.

Çalışanların Yan Hakları

Garanti BBVA, çalışanlarının yaşam kalitelerini artırmaları için farklı ürün ve hizmetler sunuyor. Özel sağlık sigortası ve hayat sigortasına sahip olan Garanti BBVA çalışanları diş tedavisi, numaralı gözlük, cam ve lens gibi özel sağlık sigortası kapsamında olmayan sağlık harcamaları için Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın hizmetlerinden yararlanabiliyor. Zincirlikuyu, Pendik ve Güneşli’de bulunan Genel Müdürlük binalarında spor salonları ve kurum içi diyetisyen hizmeti sunuluyor. 

Banka, çalışanlarının dinlenebilmeleri, kendilerini yenileyebilmeleri, sevdiklerine ve özel yaşamlarına yeterince zaman ayırmalarını sağlamak için pek çok uygulama yürütüyor.

2019 yılında başlatılan Köprü İzin uygulamasıyla çalışanların hafta sonlarına yakın tarihlere denk gelen resmi tatilleri birleştirmeleri teşvik ediliyor. Bu sayede çalışanların kendilerine ve sevdiklerine daha çok vakit ayırmaları destekleniyor.

Yine bu yıl uygulamaya alınan bir diğer izin, “Kariyer Molası” belirli bir kıdemin üzerindeki çalışanların uzun süredir istedikleri ancak iş hayatı dolayısıyla vakit ayıramadıkları hayalleri için 3 ay izin almalarına fırsat tanınıyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as