Genel Yaklaşımımız

Genel Yaklaşımımız

Tamamlanan analizin sonucunda İklim Değişikliği konusunun en öncelikli konu olduğunu görüldü. Önceki yıllarda Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans paydaşların sıralamasında daha yukarılarda yer alırken, 2021 yılında bu konu dördüncü sıraya gerilemiş bulunuyor. Bu yıl açıkça görüldüğü gibi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak ve İklim Değişikliği Etkilerini en aza indirecek aksiyonları almak için daha da azalan zaman, hem iç hem de dış paydaşlar tarafından her geçen yıl daha çok dikkate alınıyor, tüm paydaşlar bu doğrultuda Banka ile birlikte atacakları her adımı öncelikli olarak konumluyor. Önceki yıllardaki gibi 2021 yılı analizi çıktıları da, güçlü ve sürdürülebilir sermaye yeterliliği ve finansal performans, iklim değişikliği ve pandemi başlıklarının entegre bakış açısıyla ele alınması ve yönetilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. COVID-19 öncelikli konu olarak yer almaya devam ederken, pandemi süreciyle beraber artan dijitalleşmenin etkileri kapsamında veri gizliliği ve siber tehditlerin yönetimini içeren Kişisel Verilerin Sorumlu Kullanılması ve Siber Güvenlik öncelikli konuları 2021 yılında da üst sırada yer aldı. Bu öne çıkan başlıklarla birlikte tüm öncelikli konuları kapsayan faaliyetler, raporda altı stratejik öncelik olan Finansal Sağlık, Sürdürülebilirlik, Daha Fazla Müşteriye Ulaşma, Operasyonel Üstünlük, En İyi ve En Bağlı Takım, Data ve Teknoloji başlıkları altında; COVID-19, Kurumsal Yönetişim, Risk Yönetimi ve Değer Yaratımımız bölümlerinde bağlantısallık sağlanarak anlatılıyor.

  • ÇİFT ÖNCELİKLENDİRME

    Garanti BBVA hem banka stratejisi hem de paydaşları için en öncelikli olan İklim Değişikliği, Kişisel Verilerin Korunması, Siber Güvenlik, Sermaye Yeterliliği ve Finansal Performans konularıyla
    ilgili bir çift önceliklendirme analizi (double materiality) çalışması yaptı. Bu çalışma kapsamında bir yandan bu konuların Garanti BBVA üzerindeki etkisini analiz ederken (Dışarıdan İçeriye Bakış Açısı Yaklaşımı), bir yandan da bu konuların çevreyi nasıl etkilediğine, bir başka deyişle Garanti BBVA’nın bu konuları ele alan faaliyetlerinin farklı paydaşları nasıl etkilediğine (İçeriden Dışarıyla Perspektif yaklaşımı) baktı. Böylelikle, her bir konu için analiz edildikleri boyuta bağlı olarak riskler ve fırsatları analiz etti. Garanti BBVA, 2021 yılında ilkini gerçekleştirdiği çift önceliklendirme analizini, henüz sadece bu yeni metodolojiyi çok önemsediği ve çalışmaya başladığını gösteren bir altyapı çalışması olarak kabul ederek, gelecek yıllarda bu çalışmanın etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as